torsdag 13 februari 2020

Gunnar Eks portfölj värd att följa

Aktiespararnas legendariske bolagsbevakare som besökt fler stämmor än någon annan och i stort sett bor på tåget var i Uddevalla på ett välbesökt  aktiemöte med över 100 deltagare.  Han presenterade som avslutning  en lista över ett antal mindre bolag. Alltid värda att titta närmare på.  Gunnar höll givetvis en lång utläggning om  bolagen, dess produkter och ledningar. Men hur går bolagen?  Vi publicerar här listan och vi kan se vilka bolag som gått bra och vilka som gått sämre.  Men vi måste tänka på att det handlar om en dryg vecka så inget facit för bolagen egentligen.
Vi har köpt 1000 aktier i vardera bolaget som framgår av spalt 1.
Övriga spalter anger köpkurs, senaste kurs i kronor, dagens utveckling i procent, sen köp i procent och slutligen utvecklingen sedan köp i kronor


Aktier

Namn
Antal
Köpkurs
Senast
1D%
Sedan köp(%)
Sedan köp(kr)
Värde
Tid


1 000,00
3,360
3,850
-4,94
14,58
490,00
3 850,00
11:09

1 000,00
86,000
89,000
-0,67
3,49
3 000,00
89 000,00
10:32

1 000,00
11,000
11,850
0,85
7,73
850,00
11 850,00
11:08

1 000,00
22,000
23,250
-0,43
5,68
1 250,00
23 250,00
11:16

1 000,00
0,490
0,494
-1,98
0,82
4,00
494,00
11:16

1 000,00
173,000
171,000
-0,20
-1,16
-2 000,00
171 000,00
11:16

1 000,00
18,000
18,600
-0,53
3,33
600,00
18 600,00
11:16

1 000,00
25,000
23,800
-0,63
-4,80
-1 200,00
23 800,00
11:15

1 000,00
3,800
3,900
0,26
2,63
100,00
3 900,00
11:01

1 000,00
49,000
48,050
0,73
-1,94
-950,00
48 050,00
11:15

1 000,00
50,000
52,500
0,19
5,00
2 500,00
52 500,00
11:15

1 000,00
0,900
1,600
11,89
77,78
700,00
1 600,00
11:16

1 000,00
0,290
0,271
-6,55
-6,55
-19,00
271,00
10:54

1 000,00
171,000
172,900
-0,46
1,11
1 900,00
172 900,00
11:16

1 000,00
21,000
22,400
0,90
6,67
1 400,00
22 400,00
11:15

1 000,00
178,000
175,000
0,00
-1,69
-3 000,00
175 000,00
11:07

1 000,00
0,920
0,890
-1,98
-3,26
-30,00
890,00
11:15

1 000,00
6,000
5,540
1,47
-7,67
-460,00
5 540,00
10:15

1 000,00
3,000
2,700
-6,25
-10,00
-300,00
2 700,00
09:44

Totalt Aktier-0,18
0,59
4 835,00
827 595,00
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar