lördag 23 december 2017

måndag 18 december 2017

Njut av livet...
Vänsterpartiets ekonomiskpolitiske  talesperson Ulla Andersson interjvuas i Stock magazine som utges av Unga Aktiesparare.  Hon försvarar höjningen av skatten på ISK, alltså sparande.  Själv säger hon att hon inte alls sparar i aktier och hennes livsmotto är "Njut av livet".  Så talar den som är höginkomsttagare och är försörjd resten av livet med skattebetalarnas pengar.  Hon behöver inte tänka på sin framtid ur ekonomisk vinkel och kan strunta i att spara. Så kan inte vanligt folk göra. Måste spara i god tid till annars rekordlåg pension.  Hur kan en person som fått livet serverat på ett fat på detta vis bestraffa den som måste knega och spara till egen pension bara luta sig tillbaka och "njuta av livet" utan att tänka på dem som valt henne. 
Hon upprepar också den galna uppgiften att skatten enbart drabbar de allra rikaste.  Nej, Ulla så är det inte. De rikaste sparar inte på ISK. Det är de fattiga som sparar några hundralappar i månaden som drabbas och med ränta på ränta rör det sig om stora pengar när det är det är dags för pension.
Ett gott råd skulle vara att hon avsäger sig all ersättning den dag hon lägger av från riksdagen. Varför ska hon ha en gräddfil?  Förre partiledaren Lars Ohly sitter nu och "njuter av livet" med sitt avgångsvederlag från riksdagen. Han har sökt 15 jobb utan att få något.  Hur duktig var han som riksdagsman om han inte ens duger till något av de mångtusentals lediga jobb som finns på marknaden.


lördag 16 december 2017

ICA och COOP i reklamenHur kan det komma sig att skådespelkaren Loa Falkman inte får läsa Nyårsklockan i SVT därför att han medverkar i reklam för ICA.  ICA Stig som han kallas portas för att man inte kan kombinera öe två uppdragen.
Men Lotta Lundgren har medverkat i Coops reklam kampanjer får det prestigefyllda uppdraget att vara julvärd i SVT.   Då är det inga problem  med  sammanblandningen.   Kan något förklara varfr denna skillnad mellan ICA och Coop.


torsdag 14 december 2017

Mc Donalds nästa?Det går fort utför i Uddevalla city nu.  Åhlens försvinner, risken att Clas Olsson stängs är stor och nu debatteras Mc Donalds villkor.  I fullmäktige finns partier som vill göra livet svårt för hamburgerrestaurangen.  Den ligger centralt med många som passerar förbi  och frestelsen är stor att stanna till för att få en burgare eller en glass. Den senare är mycket god förresten om man får rikligt med chokladsås!   Dessutom mycket billig.  Varför stanna kvar i stan och bråka med byråkratiska politiker?  Den frågan ställs säkert. Var rädd om de butiker som finns kvar.
I Lysekil kräver nu den lokala handeln gratis parkering i stan året om,. Idag flyr de bilburna till Torp eller andra platser för att handla. Det är dyrt och framförallt krångligt att parkera i stan. P-skiva föreslås.
I Uddevalla parkerar ingen i onödan.  Längs gatorna är det avgift vart man än letar.  Tretimmarsparkeringen på Kampenhof är inte enkel för alla. Vet inte för hur många som stått vid p-automaten jag fått förklara att det är gratis.  Finns skyltar men alla läser fel.
Nej bättre att åka till Torp. Där är fri parkering på stora ytor., kan ta med varuvagnen ut till bilen och det får ta den tid det tar att handla.  Där finns Mc Donalds också om man skulle frestas av den produkten.
Noterade vid centralstationen i Uddevalla hur bussen till Torp fylldes av äldre som hade med sig en kärra. De åker dit för att handla. Magert med besökande i city en förmiddag jämfört med Torp.
Ändå vill ett par partier göra livet ännu svårare för företagare i stan.
Häromdagen skrev jag på denna sida om risken att Clas Olsson slår igen.  Blev stort gensvar från läsare som kräver större vaksamhet från dem som bestämmer.

måndag 11 december 2017

Clas Ohlsson nästa?

Prylbolaget Clas Ohlsson presenterade ett dåligt bokslut häromdagen.  Ledningen föreslår nu åtgärder för att komma tillrätta med siffrorna och det uppges att ett flertal butiker kommer att läggas ner.  Detta även som en följd av den ökade e-handeln.
Clas Ohlsson har hela tiden haft som policy att placera sina butiker i city, inte i externa köpcentra. Även så i Uddevalla där affären ligger mycket centralt.  Om Uddevalla skulle bli den ort där Clas Ohlsson väljer att lägga ner skulle det bli ett nytt hårt slag mot centrum i Uddevalla.

lördag 25 november 2017

Farliga semlor

Bildresultat för semla

Nu har semlorna kommit på plats i butikerna. På Torp åtminstone.  Innan du slår till och äter upp dessa vill jag i all enkelhet upplysa om att en semla innehåller cirka 500 k kalorier beroende på storlek.  Innehållet fördelas sålunda: Grädde 130 k kalorier, mandelmassa 200 k kalorier, bulle 160 k kalorier , florsocker 8 k kalorier.  Man förbränner omkring 50 kalorier /km vid ordinär gång.  Sen får du själv räkna ut hur lång promenad du måste ta för att kompensera semlan eller semlorna om det är flera.

fredag 24 november 2017Tycker du att räkningen från bilverkstan är för hög. Eller att man gjort fel. Då kan det vara bra att läsa vad familjeekonomen Sharon Lavie vid Ikano bank skriver om dina rättigheter om du är missnöjd.
========================Så undviker du kostsamma överraskningar när du lämnar in bilen till en bilverkstad


Att lämna in bilen till en bilverkstad kan vara förknippat med oförutsedda kostnader och en viss oro för vad mekanikerna kan tänkas hitta när de kikar in under huven. För mig påminner känslan om ett besök hos tandläkaren. Men med lite kunskap om dina rättigheter kan du få bättre kontroll över utgifterna och förhoppningsvis undvika kostsamma överraskningar.

Allmänt

·         Val av verkstad– Det är inte alltid du som får välja en verkstad om du har en garanti. Har du exempelvis nybilsgaranti är det villkoren i garantin som styr vilken verkstad du kan vända dig till. Du behöver också kontrollera att verkstaden utför arbetet enligt villkoren för just din garanti innan du lämnar in bilen i ett garantiärende.

·         Kontaktuppgifter – Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter till verkstaden. Det är viktigt att de kan nå dig om något oförutsett händer under reparationen. Verkstaden ska nämligen informera dig t.ex. om de upptäcker ytterligare fel.

·         Bytta delar -Be verkstaden att spara och lämna ut bytta delar till dig. Alla delar som bytts ut är dina, så det är inget som egentligen är konstigt men relativt få verkstäder gör det. Varför skulle du vilja se dina gamla delar? Det är ett bevis för att delen är bytt och du får även se vilken kondition delen var i. Efter inspektion kan du slänga delarna själv.

Pris

Be om skriftlig prisuppgift för arbetet där det framgår om det är fast pris, ungefärligt pris eller löpande kostnad.
·         Felsökning – Ibland är det svårt att veta exakt hur mycket reparationen kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Kanske är det inte uppenbart vart felet ligger. För att minimera överraskningar bör du begära prisuppgift för felsökning och när den är gjord ska verkstaden lämna ett kostnadsförslag. Då kan du lättare få grepp om omfattningen av arbetet och vad det kommer att kosta dig.

·         Löpande kostnad -Om du inte avtalar om ett fast pris så säger lagen att du ska betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning, utförande, brukligt pris m.m. Om du känner dig osäker på om det pris verkstaden begär är rimligt, kan du kontakta Motormännens tekniker för en bedömning, under förutsättning att du är medlem där.

·         Ungefärligt pris -Om verkstaden har lämnat en ungefärlig prisuppgift, får priset överstigas med maximalt 15 procent. Har de sagt att priset blir ungefär 1 000kr får de maximalt ta 1 150 kr. Har verkstaden sagt att priset blir ungefär 5 000kr får de maximalt begära 5 750 kr.

·         Fast pris- Har verkstaden lämnat ett fast pris får de inte ändra på det. Om du och verkstaden har kommit överens om ett pris på t.ex. 5 000 kr så gäller det exakta priset och inget annat.

·         Tilläggsarbete – Huvudregeln är att verkstaden ska kontakta dig och begära dina anvisningar. Får verkstaden inte kontakt med dig inom rimlig tid ska arbetet avbrytas.  Det finns några undantag till det och det är om priset för tilläggsarbetet är obetydligt, lågt i förhållande till priset för det avtalade arbetet, eller om det finns särskilda skäl att anta att du önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med det avtalade arbetet. Det skulle t.ex. kunna vara att mekanikern upptäcker en packning eller slang som behöver bytas som han endast kommer åt när han har tagit loss en annan del eller när bilen är upphissad.

Reklamation

·         Inte nöjd?– Är du inte nöjd med resultatet av reparationen eller servicen, ska du reklamera detta till verkstaden snarast möjligt. Om du väntar för länge med att kontakta verkstaden och påpeka felet kan du förlora din rätt till avhjälpande eller ersättning. Du måste reklamera felet innan du, på eget bevåg, försöker få felet avhjälpt. Skruvar du själv eller ber någon annan att laga felet kan du förlora din rätt att reklamera.

 • Vad kan jag göra? – I första hand har verkstaden som utförde jobbet rätt att försöka avhjälpa felet. Först om detta misslyckas eller verkstaden nekar att avhjälpa kan du gå vidare och göra kräva andra åtgärder. Verkstaden har beroende på felets art, åtminstone två försök på sig att rätta till felet. Du har, om reparationen är felaktig, möjlighet att:
  • Hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar felet.
  • Begära ett prisavdrag
  • Begära ersättning motsvarande kostnaden för att laga felet på en annan verkstad
  • Du kan även be att få häva hela avtalet om felet är allvarligt och av väsentlig betydelse för dig, alternativt att verkstan försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas. Då behöver du inte betala något för den tjänsten.

 • Problemet är kvar. Måste jag betala? -Ibland kvarstår problemet med bilen trots felsökning och reparation. Trots det kan du bli tvungen att betala för en felsökning och utbytta delar även om felet inte hittats, så länge verkstaden har agerat fackmässigt.  För att en verkstad ska anses ha agerat fackmässigt ska de haft den utrustning som krävs för att felsöka bilen och att följt biltillverkarens instruktioner. När verkstaden diagnostiserar bilen får de en lista med de mest troliga felen. Då ska verkstaden följa denna lista i tur och ordning. Innan de får gå vidare till nästa steg måste de fråga dig om de ska fortsätta eller inte. Du ska då få information om vad nästa steg kommer att kosta. • Vad händer om verkstaden orsakar merkostnader för mig? – Verkstaden är skyldig att ersätta dig för ekonomisk skada som du drabbas av till följd av fel i tjänsten. Skadeståndet kan till exempel vara ersättning för hyrbil (om verkstaden inte har en lånebil till dig), kostnader för resor till och från verkstaden till följd av felet och förlorad arbetsinkomst om du t.ex. behöver ta ledigt för att få felet åtgärdat. Du måste alltid, i möjligaste mån, hålla nere dina kostnader eftersom du endast har rätt till ersättning för nödvändiga merkostnader som du får på grund av att verkstaden har gjort fel. Det innebär, för att ta ett extremt exempel, att du inte får beställa en limousin för att köra dig till jobbet varje dag, medan ersättning för en hyrbil av normal modell är acceptabelt.
 • Bilen får en repa när den står på verkstaden -Verkstaden har en skyldighet att vårda din bil så länge bilen är inlämnad till verkstaden. Skulle din bil skadas när den är i verkstadens vård är verkstaden skyldig att ersätta skadan.

Bra länkar:

Allmänna reklamationsnämnden: Vanliga fall
Hallå Konsument: Bilverkstad