fredag 28 februari 2020

Passa på att flytta till ISK

Raset på börsen fortsätter.  Hur ska jag utnyttja raset?  Givetvis att köpa papper som jag tror på, det kommer att vända den här gången också. 
Men en sak som jag inte sett någon tala om är att det kan vara lämpligt tillfälle att flytta aktier från depå till ISK.  Den som länge haft aktierna i depå har förmodligen en stor skattesmäll att vänta den dag aktierna säljs. Och att flytta till ISK när börsen står på topp ger ännu högre skatt.
Men nu har vinsten sjunkit undan och då kan vara läge för flytt.  Vinsten har kapats och skatten blir lägre. Det finns både fördelar och nackdelar med ISK men nysparande bör definitivt ske i denna form.
ISK placering kräver ju ingen koll på köp och sälj och passar i dessadeklarationstider.  Om man överför till ISK så räknas det som försäljning och skatt utlöses.

torsdag 13 februari 2020

Gunnar Eks portfölj värd att följa

Aktiespararnas legendariske bolagsbevakare som besökt fler stämmor än någon annan och i stort sett bor på tåget var i Uddevalla på ett välbesökt  aktiemöte med över 100 deltagare.  Han presenterade som avslutning  en lista över ett antal mindre bolag. Alltid värda att titta närmare på.  Gunnar höll givetvis en lång utläggning om  bolagen, dess produkter och ledningar. Men hur går bolagen?  Vi publicerar här listan och vi kan se vilka bolag som gått bra och vilka som gått sämre.  Men vi måste tänka på att det handlar om en dryg vecka så inget facit för bolagen egentligen.
Vi har köpt 1000 aktier i vardera bolaget som framgår av spalt 1.
Övriga spalter anger köpkurs, senaste kurs i kronor, dagens utveckling i procent, sen köp i procent och slutligen utvecklingen sedan köp i kronor


Aktier

Namn
Antal
Köpkurs
Senast
1D%
Sedan köp(%)
Sedan köp(kr)
Värde
Tid


1 000,00
3,360
3,850
-4,94
14,58
490,00
3 850,00
11:09

1 000,00
86,000
89,000
-0,67
3,49
3 000,00
89 000,00
10:32

1 000,00
11,000
11,850
0,85
7,73
850,00
11 850,00
11:08

1 000,00
22,000
23,250
-0,43
5,68
1 250,00
23 250,00
11:16

1 000,00
0,490
0,494
-1,98
0,82
4,00
494,00
11:16

1 000,00
173,000
171,000
-0,20
-1,16
-2 000,00
171 000,00
11:16

1 000,00
18,000
18,600
-0,53
3,33
600,00
18 600,00
11:16

1 000,00
25,000
23,800
-0,63
-4,80
-1 200,00
23 800,00
11:15

1 000,00
3,800
3,900
0,26
2,63
100,00
3 900,00
11:01

1 000,00
49,000
48,050
0,73
-1,94
-950,00
48 050,00
11:15

1 000,00
50,000
52,500
0,19
5,00
2 500,00
52 500,00
11:15

1 000,00
0,900
1,600
11,89
77,78
700,00
1 600,00
11:16

1 000,00
0,290
0,271
-6,55
-6,55
-19,00
271,00
10:54

1 000,00
171,000
172,900
-0,46
1,11
1 900,00
172 900,00
11:16

1 000,00
21,000
22,400
0,90
6,67
1 400,00
22 400,00
11:15

1 000,00
178,000
175,000
0,00
-1,69
-3 000,00
175 000,00
11:07

1 000,00
0,920
0,890
-1,98
-3,26
-30,00
890,00
11:15

1 000,00
6,000
5,540
1,47
-7,67
-460,00
5 540,00
10:15

1 000,00
3,000
2,700
-6,25
-10,00
-300,00
2 700,00
09:44

Totalt Aktier-0,18
0,59
4 835,00
827 595,00