måndag 18 december 2017

Njut av livet...
Vänsterpartiets ekonomiskpolitiske  talesperson Ulla Andersson interjvuas i Stock magazine som utges av Unga Aktiesparare.  Hon försvarar höjningen av skatten på ISK, alltså sparande.  Själv säger hon att hon inte alls sparar i aktier och hennes livsmotto är "Njut av livet".  Så talar den som är höginkomsttagare och är försörjd resten av livet med skattebetalarnas pengar.  Hon behöver inte tänka på sin framtid ur ekonomisk vinkel och kan strunta i att spara. Så kan inte vanligt folk göra. Måste spara i god tid till annars rekordlåg pension.  Hur kan en person som fått livet serverat på ett fat på detta vis bestraffa den som måste knega och spara till egen pension bara luta sig tillbaka och "njuta av livet" utan att tänka på dem som valt henne. 
Hon upprepar också den galna uppgiften att skatten enbart drabbar de allra rikaste.  Nej, Ulla så är det inte. De rikaste sparar inte på ISK. Det är de fattiga som sparar några hundralappar i månaden som drabbas och med ränta på ränta rör det sig om stora pengar när det är det är dags för pension.
Ett gott råd skulle vara att hon avsäger sig all ersättning den dag hon lägger av från riksdagen. Varför ska hon ha en gräddfil?  Förre partiledaren Lars Ohly sitter nu och "njuter av livet" med sitt avgångsvederlag från riksdagen. Han har sökt 15 jobb utan att få något.  Hur duktig var han som riksdagsman om han inte ens duger till något av de mångtusentals lediga jobb som finns på marknaden.


lördag 16 december 2017

ICA och COOP i reklamenHur kan det komma sig att skådespelkaren Loa Falkman inte får läsa Nyårsklockan i SVT därför att han medverkar i reklam för ICA.  ICA Stig som han kallas portas för att man inte kan kombinera öe två uppdragen.
Men Lotta Lundgren har medverkat i Coops reklam kampanjer får det prestigefyllda uppdraget att vara julvärd i SVT.   Då är det inga problem  med  sammanblandningen.   Kan något förklara varfr denna skillnad mellan ICA och Coop.


torsdag 14 december 2017

Mc Donalds nästa?Det går fort utför i Uddevalla city nu.  Åhlens försvinner, risken att Clas Olsson stängs är stor och nu debatteras Mc Donalds villkor.  I fullmäktige finns partier som vill göra livet svårt för hamburgerrestaurangen.  Den ligger centralt med många som passerar förbi  och frestelsen är stor att stanna till för att få en burgare eller en glass. Den senare är mycket god förresten om man får rikligt med chokladsås!   Dessutom mycket billig.  Varför stanna kvar i stan och bråka med byråkratiska politiker?  Den frågan ställs säkert. Var rädd om de butiker som finns kvar.
I Lysekil kräver nu den lokala handeln gratis parkering i stan året om,. Idag flyr de bilburna till Torp eller andra platser för att handla. Det är dyrt och framförallt krångligt att parkera i stan. P-skiva föreslås.
I Uddevalla parkerar ingen i onödan.  Längs gatorna är det avgift vart man än letar.  Tretimmarsparkeringen på Kampenhof är inte enkel för alla. Vet inte för hur många som stått vid p-automaten jag fått förklara att det är gratis.  Finns skyltar men alla läser fel.
Nej bättre att åka till Torp. Där är fri parkering på stora ytor., kan ta med varuvagnen ut till bilen och det får ta den tid det tar att handla.  Där finns Mc Donalds också om man skulle frestas av den produkten.
Noterade vid centralstationen i Uddevalla hur bussen till Torp fylldes av äldre som hade med sig en kärra. De åker dit för att handla. Magert med besökande i city en förmiddag jämfört med Torp.
Ändå vill ett par partier göra livet ännu svårare för företagare i stan.
Häromdagen skrev jag på denna sida om risken att Clas Olsson slår igen.  Blev stort gensvar från läsare som kräver större vaksamhet från dem som bestämmer.

måndag 11 december 2017

Clas Ohlsson nästa?

Prylbolaget Clas Ohlsson presenterade ett dåligt bokslut häromdagen.  Ledningen föreslår nu åtgärder för att komma tillrätta med siffrorna och det uppges att ett flertal butiker kommer att läggas ner.  Detta även som en följd av den ökade e-handeln.
Clas Ohlsson har hela tiden haft som policy att placera sina butiker i city, inte i externa köpcentra. Även så i Uddevalla där affären ligger mycket centralt.  Om Uddevalla skulle bli den ort där Clas Ohlsson väljer att lägga ner skulle det bli ett nytt hårt slag mot centrum i Uddevalla.

fredag 24 november 2017Tycker du att räkningen från bilverkstan är för hög. Eller att man gjort fel. Då kan det vara bra att läsa vad familjeekonomen Sharon Lavie vid Ikano bank skriver om dina rättigheter om du är missnöjd.
========================Så undviker du kostsamma överraskningar när du lämnar in bilen till en bilverkstad


Att lämna in bilen till en bilverkstad kan vara förknippat med oförutsedda kostnader och en viss oro för vad mekanikerna kan tänkas hitta när de kikar in under huven. För mig påminner känslan om ett besök hos tandläkaren. Men med lite kunskap om dina rättigheter kan du få bättre kontroll över utgifterna och förhoppningsvis undvika kostsamma överraskningar.

Allmänt

·         Val av verkstad– Det är inte alltid du som får välja en verkstad om du har en garanti. Har du exempelvis nybilsgaranti är det villkoren i garantin som styr vilken verkstad du kan vända dig till. Du behöver också kontrollera att verkstaden utför arbetet enligt villkoren för just din garanti innan du lämnar in bilen i ett garantiärende.

·         Kontaktuppgifter – Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter till verkstaden. Det är viktigt att de kan nå dig om något oförutsett händer under reparationen. Verkstaden ska nämligen informera dig t.ex. om de upptäcker ytterligare fel.

·         Bytta delar -Be verkstaden att spara och lämna ut bytta delar till dig. Alla delar som bytts ut är dina, så det är inget som egentligen är konstigt men relativt få verkstäder gör det. Varför skulle du vilja se dina gamla delar? Det är ett bevis för att delen är bytt och du får även se vilken kondition delen var i. Efter inspektion kan du slänga delarna själv.

Pris

Be om skriftlig prisuppgift för arbetet där det framgår om det är fast pris, ungefärligt pris eller löpande kostnad.
·         Felsökning – Ibland är det svårt att veta exakt hur mycket reparationen kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Kanske är det inte uppenbart vart felet ligger. För att minimera överraskningar bör du begära prisuppgift för felsökning och när den är gjord ska verkstaden lämna ett kostnadsförslag. Då kan du lättare få grepp om omfattningen av arbetet och vad det kommer att kosta dig.

·         Löpande kostnad -Om du inte avtalar om ett fast pris så säger lagen att du ska betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning, utförande, brukligt pris m.m. Om du känner dig osäker på om det pris verkstaden begär är rimligt, kan du kontakta Motormännens tekniker för en bedömning, under förutsättning att du är medlem där.

·         Ungefärligt pris -Om verkstaden har lämnat en ungefärlig prisuppgift, får priset överstigas med maximalt 15 procent. Har de sagt att priset blir ungefär 1 000kr får de maximalt ta 1 150 kr. Har verkstaden sagt att priset blir ungefär 5 000kr får de maximalt begära 5 750 kr.

·         Fast pris- Har verkstaden lämnat ett fast pris får de inte ändra på det. Om du och verkstaden har kommit överens om ett pris på t.ex. 5 000 kr så gäller det exakta priset och inget annat.

·         Tilläggsarbete – Huvudregeln är att verkstaden ska kontakta dig och begära dina anvisningar. Får verkstaden inte kontakt med dig inom rimlig tid ska arbetet avbrytas.  Det finns några undantag till det och det är om priset för tilläggsarbetet är obetydligt, lågt i förhållande till priset för det avtalade arbetet, eller om det finns särskilda skäl att anta att du önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med det avtalade arbetet. Det skulle t.ex. kunna vara att mekanikern upptäcker en packning eller slang som behöver bytas som han endast kommer åt när han har tagit loss en annan del eller när bilen är upphissad.

Reklamation

·         Inte nöjd?– Är du inte nöjd med resultatet av reparationen eller servicen, ska du reklamera detta till verkstaden snarast möjligt. Om du väntar för länge med att kontakta verkstaden och påpeka felet kan du förlora din rätt till avhjälpande eller ersättning. Du måste reklamera felet innan du, på eget bevåg, försöker få felet avhjälpt. Skruvar du själv eller ber någon annan att laga felet kan du förlora din rätt att reklamera.

 • Vad kan jag göra? – I första hand har verkstaden som utförde jobbet rätt att försöka avhjälpa felet. Först om detta misslyckas eller verkstaden nekar att avhjälpa kan du gå vidare och göra kräva andra åtgärder. Verkstaden har beroende på felets art, åtminstone två försök på sig att rätta till felet. Du har, om reparationen är felaktig, möjlighet att:
  • Hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar felet.
  • Begära ett prisavdrag
  • Begära ersättning motsvarande kostnaden för att laga felet på en annan verkstad
  • Du kan även be att få häva hela avtalet om felet är allvarligt och av väsentlig betydelse för dig, alternativt att verkstan försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas. Då behöver du inte betala något för den tjänsten.

 • Problemet är kvar. Måste jag betala? -Ibland kvarstår problemet med bilen trots felsökning och reparation. Trots det kan du bli tvungen att betala för en felsökning och utbytta delar även om felet inte hittats, så länge verkstaden har agerat fackmässigt.  För att en verkstad ska anses ha agerat fackmässigt ska de haft den utrustning som krävs för att felsöka bilen och att följt biltillverkarens instruktioner. När verkstaden diagnostiserar bilen får de en lista med de mest troliga felen. Då ska verkstaden följa denna lista i tur och ordning. Innan de får gå vidare till nästa steg måste de fråga dig om de ska fortsätta eller inte. Du ska då få information om vad nästa steg kommer att kosta. • Vad händer om verkstaden orsakar merkostnader för mig? – Verkstaden är skyldig att ersätta dig för ekonomisk skada som du drabbas av till följd av fel i tjänsten. Skadeståndet kan till exempel vara ersättning för hyrbil (om verkstaden inte har en lånebil till dig), kostnader för resor till och från verkstaden till följd av felet och förlorad arbetsinkomst om du t.ex. behöver ta ledigt för att få felet åtgärdat. Du måste alltid, i möjligaste mån, hålla nere dina kostnader eftersom du endast har rätt till ersättning för nödvändiga merkostnader som du får på grund av att verkstaden har gjort fel. Det innebär, för att ta ett extremt exempel, att du inte får beställa en limousin för att köra dig till jobbet varje dag, medan ersättning för en hyrbil av normal modell är acceptabelt.
 • Bilen får en repa när den står på verkstaden -Verkstaden har en skyldighet att vårda din bil så länge bilen är inlämnad till verkstaden. Skulle din bil skadas när den är i verkstadens vård är verkstaden skyldig att ersätta skadan.

Bra länkar:

Allmänna reklamationsnämnden: Vanliga fall
Hallå Konsument: Bilverkstad

onsdag 25 oktober 2017

Bondpojke blev chefredaktör

 Denna artikel införd i Göteborgs-Posten den 19 oktober


Från mjölkpallen till chefredaktörsstolen
Ahlbin Gustafsson är en av landets få chefredaktörer som kan handmjölka en ko och nacka hönor. Från mjölkpallen i Dalsland har livsresan gått till Lysekil där han nu basar över landets enda prenumererade kvällstidning, enda tidning i storformat och enda i svartvitt. På fritiden gäller tennis och det kan bli en match med Björn Borg.
Ahlbin Gustafsson föddes på ett kronoboställe i dalsländska Järbo. En liten ort som inte har fler invånare än ett höghus som Ahlbin säger. General von Döbeln bodde där 1893-1906.  Pappa var bonde, bankman och ordningsvakt. Som bondpojke fick han tidigt lära sig mjölkning, hökörning och skogsarbete. Han gillade att skriva långa uppsatser i skolan och började tidigt frilansa för lokala tidningen ELA.  Nästa år firar Ahlbin dubbelkalas, 50 årsfest och 30 år på  Lysekilsposten. Farbror Helge erbjöd honom jobb där.
Denna tidning är en unik på flera sätt. Den startades 1905 och hela arbetsstyrkan på tio personer finns i ”Sveriges vackraste tidningshus” mitt i city med strålande havsutsikt.   Kallas också ibland helgedomen efter förre chefredaktören Helge Gustafzon som avled förra året. Ett väl sammansvetsat gäng  ser till att 2300 prenumeranter får sin tidning  fyra dagar i veckan.  Den trycks vid 14-tiden och då står ett 40 tal utbärare redo.  De flesta är snabbfotade skolelever som  inom en timme ser till att alla prenumeranter i stan sin tidning. Ahlbin ser till att tryckpressarna går igång väl tajmat med när skolorna slutar.
LP-jobb i många CV
    - Tiotusentals ungdomar från 13 år och uppåt har under årens lopp fått sitt första jobb här, säger Ahlbin.  Många kan skryta i sina CV med detta första jobb som öppnat vägen för ny spännande karriär.
 Helge fick uppmärksamhet när han mitt i tidningskrisen och fallande upplagor fick tacka nej till fler prenumeranter.  Tidningen blev för populär men täckningen fick inte överstiga 40 procent av hushållen för att få presstöd.  Denna märkliga prenumerationsspärr kom att kallas ”Lex Helge” bland tidningsutgivare.
Förra året avled den legendariske tidningsägaren Helge Gustafzon och många frågade sig hur det skulle gå med tidningen.  Men alla backade upp brorsonen Ahlbin som nu har stor framgång med sin produkt.
-         Helge köpte för en tid sedan ny press och den håller i minst 100 år säger experterna. Den står nu i källaren som var festsal när konsul L. Laurin byggde det pampiga huset 1919 av bohusganit i holländsk renässansstil. Fru Laurin krävde att få 47 rum och i dessa sitter nu dagens personal.
Löparfest med Björn Borg
Chefredaktören Knut Hansson  (1945-1974) skrev ledare och drev politik i tidningen. Det avstod Helge ifrån och även Ahlbin.
-         Vi upplåter stort utrymme för insändare och på dessa sidor får i stort sett vad som helst skrivas, säger Ahlbin.  Häftiga och kontroversiella inlägg bemöts av läsare och debatten är i full gång.
Storformatet ger möjligheter som aldrig en tabloid klarar.  Föreningar skulle inte ha råd att annonsera alls om inte LP erbjöd marknadsföringen för en billig peng.
Ahlbin satsar som stadens journalist hårt på sin kärnverksamhet med lokala nyheter.  Ett kvällsmöte med Röda korset i stan är viktigare än presidentval i USA. Eller som Hagge Geigert sa en gång att nyheten om en tant bryter benet på torget i Lysekil, så är det lika viktigt i Lysekil som om 4.000 tanter samtidigt bryter benen i Paris. 17 artiklar från ett lokalt fullmäktigemöte där inga andra medier är på plats är ett annat exempel.
Ahlbin är också – liksom farbror Helge -  på alerten i samhällslivet. Ordnar musselloppet med över 1000 löpare varje sommar.  Särskilt intresse ägnar han tennisen och inte så lite stolt visar han bilden när han spelar mot Björn Borg på Skaftö. Där delar han också varje sommar ut en särskild Björn Borg-pokal i de tävlingar han ordnar.
 Harry Hjörne föredöme
De flesta tidningar har för länge sedan upphört med begravningsreferat. Men icke LP.  Där beskrivs utförligt varje begravning, vilka som medverkat och hur den bortgångne hedrats med tal och gåvor.  Denna journalistiska insats påminner om Harry Hjörne som på 1920 talet anställde en begravningsskribent.
Sporten får också stort utrymme och även detta efter modell Hjörne som i motsats till Handelstidningen satsade på just lokal sport.
LP har många prenumeranter utanför Lysekil.  Ahlbin är särskilt stolt över att under många ha en trogen prenumerant i Klippiga bergen.
Själv har han flyttat in i förre chefredaktörens rum och städat upp.  Liksom Harry Hjörne hade Helge ett berg av tidningar på bord och kring väggarna.  Ahlbin ses dagligen på stan med kameran på magen och skriver själv många stora  reportage.Han bor i stan och går ofta till redaktionen framåt kvällen när telefonerna är tysta. 
Karl-Eric Magnusson

Fakta:
Fullständigt namn: Bengt Åke Albin Lennart Gustafsson
Ålder: 50 år nästa år
Familj: Gift med Maria, tre barn 12,19 och 24 år
  LP: snart 30 år
Karriär:  3-årig ekonomisk Linje gymnasiet, Sparbanken Mellerud, gruppbefäl  vid I 17.
Läser: Tidningar, hinner inte med bokläsning numera.
Bil: Volvo S80
Fritiden: Familjen, huset, skogsgården, resor, tennis
Semestermål: Vill gärna resa till Thailand igen
TV: Nyheter, dokumentärer, drama, Veckans brott
Äter: Allätare, men allt mer förtjust i skaldjur.
Dricker:  hellre öl än vin

Ytterligare en ny stoir simhall i VästsverigeSom en komplettering till den debatt som förs om simhallen i Uddevalla tycker jag att man behöver blicka ut över vårt närområde.  I Göteborg byggs en jätteanläggning vid liseberg för två miljader kr. I Nu är det klart att Kungsbacka satsar en halv miljard på ett nytt badhus. Start nästa sommar.  Familjebad med 50 meters bassängl två undervisningsbassängerl vattenruschganl gym och relaxavdelningn.
Det finns alltså många platser man kan åka till om man vill ha fina simanläggninganr. Kommer Stenungsundsborna att välja Uddevalla som är på lika långt avstånd som lyxanläggningen i Göteborg.
Är inte läge att justera ner förväntningarna på tillströmningen av besökare från närliggande orter.
Enorm upprustning av simhallarna överallt.

måndag 23 oktober 2017

Skattehöjdning ger lägre pension


Lägre pension

Skatten på investeringssparkonto (ISK) betyder inte så mycket för spararna säger vänsterpartiets företrädare , bland andra Gahnström i Uddevalla.  Man utgår då från ett sparande i storleksordningen 50 000 kr.  Men att spara ihop 50 000 kr som ska räcka under hela pensionstiden är inte mycket att komma med.  Inte ens en månadslön för kommunalrådet.   Inte heller  150 000 kr är mycket att leva på under lång tid men den höjda skatten innebär 500 kronor mindre i månaden för spararen  när pengarna ska plockas ut. Om skatten blir verklighet sänder det signalen till alla unga som behöver komplettera sin dåliga pension: Spara inte, lev upp dina pengar och snuva staten på skatten.
Pensionssparande är ett långsiktigt sparande men nu har den nuvarande regeringen under bara en mandatperiod höjt skatten två gånger på sparande. Partier slår sig för bröstet och skryter över sänkt skatt på pensioner. Höjningen på ISK placeringar får helt motsatt effekt.

söndag 22 oktober 2017

Världspianist skapar europeiskt musiknav i Valbo Ryr (Ur Lysekilsposten)

Valbo Ryr blir musiknav i Europa
Kurt Wiklander och dotter Elisabeth har köpt hus i skogen

Valbo Ryr blir ett nytt musikaliskt centrum i Europa.  Bakom denna sensationella kultursatsning står den kände pianisten Kurt Wiklander som bor där.  Hans lika kända dotter Elisabeth har köpt en grannfastighet och flyttar hem från London nästa år. Då kommer de att tillsammans bygga  upp detta musiknav som väntas sätta Munkedal på kartan och locka till sig de mest berömda musikerna ute i Europa.
Kurt och Elisabeth kommer också själva att bjuda på musikaliska upplevelser av hög klass och i det sammanhanget kommer Munkedals kapell in i bilden. Denna sedan länge stängda kyrka fungerar idag som konsthall och Kurt håller ofta konserter där.  Framöver kommer far och dotter att dra fulla hus i denna lokal  som enligt Kurt är en synnerligen bra lokal med fin akustik.
Just nu befinner sig Kurt Wiklander i Berlin.  Av två skäl. Dels musikaliska framträdanden där han bjuder på egen musik, nordiska tonsättare och Bach bland annat, dels därför att han i Berlin har sin sambo, tyska Regina, sedan ett antal år.
-         Tyskarna gillar den nordiska musiken komponerad i Valbo Ryrs djupa skogar, säger Kurt Wiklander.
Halvtid i Berlin
Han bor numera halvtid i Berlin och halvtid i Valbo Ryr. 
Kurt Wiklander håller igång som alltid trots sina 67 år.  Men rent formellt går han i pension från sin 31 år långa tjänst i Tanum.  Det blir en stor avskedsgudstjänst med konsert i Tanum den 19 november. Då medverkar även dottern Elisabeth och gudstjänsten blir en sammanslagning mellan de olika kyrkorna i pastoratet denna söndag.
Kurt berömmer förre kyrkoherden Sigvard Gustavsson  i Tanum.
-         En mycket musikintresserad kyrkoherde som jag trivdes mycket gott tillsammans med, säger Kurt. Tack vare honom blev Tanum hans arbetsplats under så här lång tid.
Kurt Wiklander har länge varit en profil i musikaliska sammanhang och den nyfikne ställer givetvis frågan varför denna begåvning hamnade i en liten stuga i skogarna i Valbo Ryr.  Kurt är själv inte främmande för frågan men förklarar att denna lugna och fina och rofyllda miljö passar utomordentligt väl för en kompositör och musiker.
Att det blev just Valbo Ryr var delvis en slump.  Kurt var på jakt efter ett lämpligt fritidsställe och när krisen slog till 1993 fann han tillfället lämpligt att förverkliga drömmen som han hittade vid stranden av Viksjön.  Där kan han  beskåda alltifrån stora älgar till lodjur och dra upp en gädda  ur sjön om han vill bredda menyn på middagsbordet.
-         Det var en liten gedigen sommarstuga  på bara 55 kvadratmeter och den passade mig utmärkt, säger Kurt. 
Två flyglar i garaget
Han har trivts så gott i Valbo Ryr att han nyligen köpte ytterligare en fastighet, nu i Skaveröd. Garaget intill rustades upp och där står idag två flyglar. Istället för brummande bilar som vanligtvis fyller garagen så ljuder från detta ljuv musik som kompletterar fåglarnas olika läten till en hel orkester i skogen.
För att ta det från början:  Kurt Wiklander är född i Göteborg och växte upp i en synnerligen musikalisk miljö med hela släkten som musiker i olika tappningar. Pappa spelade i kyrkan och mamma liksom de två syskonen spelade också flitigt.  Kurts kusin Elisabeth Engdahl blev mest känd för sina insatser i Kurt Olssons berömda damorkester på sin tid.  Kurts syskon har dock inte valt musiken som yrke. En är doktor i matematik och en är doktor i religionsfilosofi.
Stora delar av släkten återfinns på musikaliska poster i orkestrar av allehanda slag runt om i landet.
-         Jag började spela piano på allvar vid sju års ålder, berättar Kurt. 
När pappa fick jobb i Lund upptäcktes den unge gossen av domkyrkoorganisten som tog sig an honom och gav privatlektioner. Fortsättning följde vid musikhögskolan i Göteborg.  Därpå fick han ett treårigt stipendium för att fortsätta studierna i tyska Köln.
-         Men jag längtade hem till Sverige och gärna skogar och hav, säger Kurt Wiklander som slog sig ner i Tanum.  Under de många åren mest på deltid för att hinna med egen produktion och konserter.
Han minns särskilt de många konserterna och sommarmusiken som han med stöd av den musikälskande kyrkoherdeni Tanum arrangerade. 
Dottern flyttar hem från London
Kurt Wiklander och hans hustru separerade 1998 och nu lever han alltså med sin sambo Regina.  De kommer att gifta sig framöver men nu vill Kurt låta barnen gå först.  Elisabeth i London som är 36 år flyttar alltså delvis hem till Sverige och gifter sig i maj nästa år.  Mellanflickan bor i Uddevalla och har nyligen glatt Kurt med ett barn som gjort honom till morfar.
Dottern Elisabeth kommer alltså att flytta in i ett grannhus till Kurt i Skaveröd. Sen kan de tillsammans komponera och ägna all tid åt musik.
-         Från Valbo Ryr blir det sedan många utflykter till London där Elisabeth kommer att ha fortsatt engagemang, berättar Kurt som själv kommer att göra täta utflykter till Tyskland.
En icke alltför djärv gissning är att många kända musiker kommer att lockas till Valbo Ryr och låta sig övertalas att bjuda svenskarna på musikaliska upplevelser på hög nivå.
-         Dessa musiker skulle vara alldeles för dyra att hyra in men genom våra kontakter kan projekten bli verklighet, säger Kurt.  Tyskarna älskar både den svenska naturen och den nordiska musiken.
Kurt Wiklander tror också att de stora musikerna ute i världen kan komma till Valbo Ryr för att hyra in sig under vissa tider både som avkoppling och som kreativ miljö för komponerande.
Munkedals kapell kulturhus
Han berömmer Olle Olsson som äger Munkedals kapell. 
-         En mycket kulturellt intresserad person som satsar på konstutställningar och även på musikaliska arrangemang, säger han.
Kurt Wiklander är också högaktuell i musikaliska sammanhang  hemmavid.  Författaren Stefan Edman har skrivit en text till ett musikaliskt arrangemang som kommer att framföras i Uddevalla kyrka i vår.  Då firar Uddevalla  och  stadens japanska vänort  Okazaki 50 årsjubileum.  Denna  musik kommer även att uppföras i vänorten  och i Tokyo.
Karl-Eric Magnusson

Fakta
Namn:  Kurt Wiklander
Bor: Valbo Ryr och Berlin
Ålder:  67 år
Familj: Sambo med Regina
Yrke: Kompositör och musiker
Beundrar mest: J.S. Bach och Gorbatjov (som gjorde tyskt enande möjligt)
Bästa mat: Färskpotatis, sill och gräddfil
Fritiden: Naturen och bergsklättring (Lyse, Norge och Alperna)
Bil: Ford Siesta
Favoritmål i världen: Norska fjordarnaByråkrati gör många erfarna lärare arbetslösaIdag ska lärare ha legitimation för att vara riktiga lärare.  Skolorna jagar med ljus och lykta behöriga lärare och även vikarier.  Ändå går det massor med nypensionerade lärare som gärna skulle kunna rycka in men trots 30 -40 år eller mer i skolan är det inte behöriga. Att få en legitimation lär kosta 1500 kronor och ta några månader att få.  Dessa mycket erfarna lärare som satt betyg och gjort en stor insats i skolan är plötsligt inte behöriga. Här i Bohuslän bor många som jag känner och som gärna  skulle rycka in men de ratas. Hur rimligt är det med denna byråkrati?

tisdag 19 september 2017

Enkel väg till miljonernaEn enkel väg till miljonerna
Ny bok om värdeaktier och hur man hittar dessa


”Den enkla vägen Hitta världens bästa aktier” låter onekligen lockande. Vem skulle inte vilja få besked om denna enkla väg.  Minst två skäl till att ta sig an Marcus Hernhags nya bok med stora förväntningar. Dels handlar den om  världens främste investerare Warren Buffetts  strategi, dels har Marcus Hernhag ideer om sparande som tilltalar mig.
Denna bok är den tredje i ordningen av samme författare och samtliga har den lockande titeln ”den enkla vägen”.  Marcus är svag för aktier med rejäla och helst stigande utdelningar  och då skrev han en hel bok om denna strategi.  Nu är det värdeaktier som gäller och citaten från Buffett finns på de flesta sidor.  Det har skrivit massor med böcker om Buffett och även andra stora investerare. Men uppenbarligen finns plats för fler. Problemet med många av dessa är att de strategier som användes för 70 år sedan inte självklart funkar idag.  Detta tar Marcus fasta på och listar de stora investerarnas metoder och klarar  samtidigt ut vad som fortfarande gäller för oss i dag. Att köpa billigt och sälja dyrt är en självklarhet men svårare att tillämpa i praktiken.  Buffett satsar långsiktigt och på just värdeaktier. En aktie i ett värdebolag behöver inte nödvändigtvis vara en värdeaktie.  En gammal regel som även Buffett omfattar är att köpa bolag som man förstår. Sedan kan man förfina analysen med en mängd formler och för den som vill fördjupa sig i analys med sådan hjälp har Marcus markerat dessa sidor med grå bakgrund.  Pedagogiskt.  Annars skulle läsare lägga ifrån sig boken och konstatera att  ”det är inget för mig”.
I boken betonas att sunt förnuft och god allmänbildning räcker långt för att hitta värdeaktierna.
Miljardär på en månad
Författaren går igenom en rad metoder för att hitta värdeaktierna och kännetecken på sådana, via eget kapital, vinster, utdelningar, kassaflöden och andra nyckeltal.  I bokens inledning finns några enkla exempel på hur man blir rik på aktier. Inget nytt men viktigt att upprepa hur enkelt det kan vara. En tusenlapp i månaden ger 5,8 miljoner på 40 år, något att tänka på för de ungdomar som sparar till pensionen. Eller hur 2500 kronor i månaden under samma tidsrymd ger hela 15 miljoner.  Ett gott tillskott när pensionen blir mager.  För att öka sparivern får vi också reda på hur man kan spara till en miljard på en månad!
Långsiktighet återkommer hela tiden och det får alla investerare erfara.  Buffetts förmögenhet har växt enormt under de senaste åren Det är de senaste 17 åren som siffrorna rakat i höjden. Han var 50 år när kurvorna började raka i höjden. Idag är en bit över 80.  Han anses ha en förmögenhet på minst 75 miljarder dollar.
Vi får återkomma till några av de många kloka råd som ges i boken.   Ett exempel på ett klassiskt värdebolag är skogsbolaget Holmen  med stabilitet som främsta styrkan. Man köper inte detta bolag för att få hög utdelning  (senaste tio åren har den legat kring fyra procent)  och inte heller för att det är en kursvinnare. Men låg risk och stabila avkastningar är värdefullt för den som vill sova gott om natten.  Om bolaget är ett värdebolag så kan aktien i bolaget anses som värdeaktie när den är attraktivt prissatt.
Bra bolag blir bra i längden
En av Buffetts förebilder är Benjamin Graham och han har listat 7 kriterier för ett värdebolag och det finns databaser som ger besked om vilka bolag på svenska börsen som uppfyller många av dessa sju krav.  I boken kan man läsa om dessa stora och kända bolag på börsen.  De många exemplen på bolag som bör ingå i en värdeportfölj kan få oss att stämma av vilka bolag vi själva har i portföljen.  Buffett har alltid hävdat att tiden är viktig. ”Om ett bolag är bra kommer aktiekursen förr eller senare att följa efter” är ett citat.
Skagen fonder tas som exempel på förvaltare som satsat på att hitta aktier som är undervärderade, underanalyserade och impopulära.  Med dagens moderna datateknik blir det allt svårare att hitta sådana.  Det finns inte så många bortglömda aktier.  Däremot kan man lyckas köpa aktien i rätt tid om man har tur. Efter långa uppgångar följer nedgångar och ingen vet längd eller djup men visst kan det vara en ide att följa trenderna.
Glöm inte riskerna
Marcus Hernhag belyser också riskerna, ty sådana finns onekligen.  Hur ska man undvika gå på nitar och vara  beredd på upp och nedgångar.  Sprida riskerna är en omstridd metod. Buffett hävdar att den som sprider kapitalet på många aktier inte har gjort tillräckligt god analys.  Marcus Hernhags förslag är att grunda sin portfölj med investmentbolag.  Detta är en modell som tilltalar mig också.  Då får man stor bredd i ofta bra bolag, kan luta sig tillbaka och låta kapitalet arbeta.  Investor, Kinnevik, Lundbergs och Latour tar han som exempel och det är bra mix.  Industrivärden är inte med men Fredrik Lundberg sköter taktpinnen i både detta bolag och Lundberg så inge nödvändigt att köpa dubbelt. Lundberg är snål med utdelningen men kursen ökar stadigt och då får man väl sälja en aktie om man behöver pengar. Så resonerar Erik Sehlin i Balder som inte delar ut något alls. Tiotal aktier anser Marcus räcker i en portfölj.  Den som hållit på några år brukar hamna flera gånger högre antal.
Belåning lockande
Belåning är ett hett ämne och det är lockande att låna till en procents ränta och få fyra i utdelning.  Men försiktighet är en god regel och bolagen har i sig dessutom olika lånevolymer som man bör studera.
Marcus Hernhag avslutar genomgången med en lång lista över länkar för den som vill lära sig mer. Dessutom en ordlista.
Det är svårt att hitta skäl ens för en erfaren aktiesparare att inte läsa denna späckade bok på 160 sidor. Den bygger på beprövade framgångssagor som Warren Buffett och det räcker länge även om denne gurus enorma rikedom och affärer inte kan mäta sig med våra. När han köper hela bolag köper vi bråkdelar av dessa. 
Karl-Eric Magnusson