lördag 19 november 2016

Seniorgymnastik i Uddevalla


Söders Oldboys med flera kända uddevallabor har gymnastik i Hovhultskolans gymnastiksal måndag och torsdag mellan kl 18-19.   Ett glatt gäng i över senioråren har hållit på med denna aktivitet  över 30 och trivs tillsammans.  Några gymnaster har av hälsoskäl tvingats avstå från gym och nu efterlyser gruppen således några nya.  Julfest och vårfest ingår i programmet för den som hellre vill sitta på en stol och röra musklerna i betydligt lugnare takt.  Det handlar inte om hårdkörning på gymkvällarna utan deltagarna rör sig till musikprogram i valfri omfattning.  Varm och skön dusch erbjuds efter avslutat pass.
Ännu har ingen slutat på grund av vantrivsel i gruppen, tvärtom har alla som kommit till förvånats över den fina stämningen.  Föreningen har ett 20 tal aktiva medlemmar idag.
Den som vill veta mer kan ringa sekreteraren Sten Agnholm telefon 0705820936 eller ordföranden Karl-Eric Magnusson 0705-155017

söndag 13 november 2016

Svenskars livslängd på 16:e plats.Vad är förklaringen till att medellivslängden är så olika?  Kan det vara den omtalade medelhavsmaten som håller liv i vissa länders åldringar.  Kom gärna med förklaringar till att vi hamnar på 16:e plats. Vore också intressant att dela upp Sverige  så att vi får veta om det är bättre att bo i Bohuslän där vi äter fisk som ju sägs vara nyttig.
Vore intressant att få med USA i statistiken. Men den saknas här.  
Världens 40 högsta medellivslängder 2012

Nedan listas de 40 högsta länderna efter medellivslängd.
Rank
Land
Total
medellivslängd
Männens
medellivslängd
Kvinnornas
medellivslängd
1 Monaco Monaco 89,68 85,74 93,77
2 Macao Macao 84,43 81,47 87,54
3 Japan Japan[3] 83,91 80,57 87,43
4 Singapore Singapore 83,75 81,47 86,20
5 San Marino San Marino 83,07 80,55 85,81
6 Andorra Andorra 82,50 80,40 84,74
7 Guernsey Guernsey 82,24 79,57 85,04
8 Hongkong Hongkong 82,12 79,39 85,05
9 Australien Australien 81,90 79,48 84,45
10 Italien Italien 81,86 79,24 84,63
11 Liechtenstein Liechtenstein 81,50 79,37 84,19
12 Kanada Kanada 81,48 78,89 84,21
13 Jersey Jersey 81,47 79,05 84,04
14 Frankrike Frankrike 81,46 78,35 84,73
15 Spanien Spanien 81,27 78,26 84,47
16 Sverige Sverige 81,18 78,86 83,63
17 Schweiz Schweiz 81,17 78,34 84,16
18 Israel Israel 81,07 78,88 83,36
19 Island Island 81,00 78,81 83,29
20 Anguilla Anguilla 80,98 78,42 83,63
21 Nederländerna Nederländerna 80,91 78,84 83,08
22 Bermuda Bermuda 80,82 77,60 84,10
23 Caymanöarna Caymanöarna 80,80 78,12 83,51
24 Isle of Man Isle of Man 80,76 79,17 82,47
25 Nya Zeeland Nya Zeeland 80,71 78,70 82,81
26 Irland Irland 80,32 78,07 82,69
27 Norge Norge 80,32 77,65 83,14
28 Tyskland Tyskland 80,19 77,93 82,58
29 Jordanien Jordanien 80,18 78,82 81,61
30 Storbritannien Storbritannien 80,17 78,05 82,40
31 Grekland Grekland 80,05 77,48 82,79
32 Saint-Pierre och Miquelon Saint-Pierre och Miquelon 80,00 77,72 82,41
33 Österrike Österrike 79,91 77,00 82,97
34 Färöarna Färöarna 79,85 77,37 82,50
35 Malta Malta 79,85 77,57 82,26
36 Europeiska Unionen 79,76 76,91 82,76
37 Luxemburg Luxemburg 79,75 76,50 83,21
38 Belgien Belgien 79,65 76,49 82,95
39 Jungfruöarna 79,47 76,43 82,69
40 Finland Finland 79,41 75,94 83,02

fredag 11 november 2016

Kommunalråd med perspektiv

Ingemar Samuelsson
har många perspektiv


Kommunalrådet Ingemar Samuelsson (s)  älskar uttrycket ”perspektiv”.  Han använde detta 31 gånger under debatten nät kommungullmäktige sammanträdde i Uddevalla  och det i olika sammanhang. Ekonomiskt perspektiv, kort och långt pespektiv, anslagsperspektiv, centrumperspektiv, kommunalt perspektiv och många andra.  
Att en toppolitiker har perspektiv när han funderar över hur kommuninnevånarna ska ha det i framtiden är inte så märkligt.  Men kanske hade en viss ransonering av alla upprepningar varit på plats. Han är  troligen inte medveten själv om denna höga frekvens av ett enda ord.  När han läst dessa rader vet han mer.

  


Svikna vallöften i UddevallaMagnus Jacobsson:
Bygglöfte i valdebatt
sviks i verkligheten

Under valrörelsen lovade socialdemokraterna att öka investeringarna. Nu sjunker dessa istället visar siffror som Magnus Jacobsson (kd) som krävde besked i en interpellation.  Förra ledningens fel svarade kommunalrådet  Ingemar Samuelsson  (S)
-         Ni lovade i valrörelsen att öka investeringarna och minska bland annat barn och elevgrupper, sa Jacobsson. Ni lovade också att genomföra investeringar som utvecklar centrum samt att det nya badhuset skulle byggas skyndsamt.
-         När vi nu ser redovisningar visar dessa att investeringarna sjunker och det blir allt fler äldre och ökade barngrupper samt en större befolkning i kommunen. Detta leder till att fler kommer att bo trångt och fler barn kommer att befinna sig allt större grupper och fler äldre som önskar äldreboende kommer att få bo kvar i det egna hemmet.
Jacobsson undrade vad kommunalrådet tänker göra för att skynda på investeringar som gör att vi utvecklar centrum samt får fram bostäder, förskolor skolor och äldreboenden.

Alliansens miss kostar pengar

Kommunalrådet Samuelsson  påpekade att två stora byggprojekt nu är igång och förseningen med badhuset är alliansens fel. 

-         När den nya majoriteten tillträdde förra året saknades nödvändiga markstudier för badhuset och det ledde till fördröjning. Vi har nu beslutsunderlag och har påbörjat projekterings- och detaljplanearbet. Hade alliansen skött sina kort bättre så hade bygget kunnat vara igång nu när räntorna är låga.
-         Första spadtaget har nu tagits för Eol och Sundberg, två stora byggprojekt i city. Ett privatbygge på kvarteret Åberg är också på gång.  Dessutom är vi klara med den fördjupade planen kring Bäveån som kan ge 1000 – 1400 bostäder i centrum.
Samuelsson sa också att Kungsgatans ombyggnad är på gång och redan denna månad presenteras en förstudie. Dessutom en förstudie  av Kulturhusbygge på Kampenhof.
När det gäller skolor och förskolor hänvisade Samuelsson till beslut om en rad skolor som ska byggas ut och Källdalsskolans projektering pågår.  Därutöver modulbyggen på förskolor och skolor.

Äldres bostadsläge bekymmer

För de äldre är läget inte bra medgav Samuelsson.  Trots modullösningar och ett projekt i Uddevallahems regi med mindre lägenheter kommer inte insatserna att täcka behovet.
En normal investeringsbudget brukar ligga kring 250 miljoner kronor per år men nu kommer över en miljard att spenderas under två-tre år.

Magnus Jacobsson var inte helt nöjd med svaret, man har lovat stadshus i centrum under valrörelsen men inget har hänt. Han lovade fortsätta jaga ”svikarna”.

Det blev också en debatt kring trafik och störning för butiker och restauranger på Drottninggatan i samband med bygge på Sundbergstomten.  Även i denna fråga var det Magnus Jacobsson som interpellerat samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Magnusson (mp)
Gunilla Magnusson visade bilder och förklarade hur man tänkt  med parkeringar och trafik.  Bartilsgatan och Lotshagen ändras till gul zon enligt ett förslag som kommer upp i fullmäktige i december.
Gunilla Magnusson passade på att hylla satsningen som kommer att ge många nya jobb i området och därmed större underlag för butiker och restauranger.
Magnus Jacobsson lät sig nöja med detta och såg svaret som en delseger.

En motion från Magnus Jacobsson med flera att utreda lämpligheten av ett badhus vid Skeppsviken avslogs med hänvisning till tidigare beslut om placering.

Planeringen för Bäveån hyllades

Områdesplanen för Bäveån fick klart godkänt från alla partier som ställde sig bakom denna framtidsplan.  En visualisering av hur en framtid kan se ut längs Bäveån, som Ingemar Samuelsson uttryckte saken. Men detta är ett jätteprojekt som kräver stora ekonomiska insatser och vill man prioritera detta så måste andra projekt bromsas.  Den framtagna skissen ska ses som ett arbetsinstrument.

Flera talare framhöll med entusiasm hur Uddevalla sätts på kartan genom denna framtidssatsning på uppåt 1400 nya bostäder.
Viktigt att hamnen får god tid på sig att anpassa sig till denna nya framtid framhöll flera.
Christer Hasslebäck ville betona att denna framåtsyftande plan inte innebär att man låser sig för hur översvämningarna ska hejdas i området.
Mikael Staxäng (m) betraktade jobbet att ta fram planen som ”förtjänstfullt” och kick off för framtiden.

Karl-Eric Magnusson
 
==========================
Ingemar Samuelsson
har många perspektiv


Kommunalrådet Ingemar Samuelsson (s)  älskar uttrycket ”perspektiv”.  Han använde detta 31 gånger under debatten och det i olika sammanhang. Ekonomiskt perspektiv, kort och långt pespektiv, anslagsperspektiv, centrumperspektiv, kommunalt perspektiv och många andra.