tisdag 29 oktober 2013

Prästen som kallar till gudstjänst på Facebook


Ungdomarna använder facebook för kommunikation. Det har komminister Johan Birging på Smögen upptäckt och har nu startat två facebookgrupper i konfirmandundervisningen.

- Facebook är bästa sättet kommunicera med konfirmanderna, säger Johan Birging.  Ungdomarna kan läsa och skriva och de kan välja att skriva så att hela gruppen kan läsa eller bara en enskild ledare.  '- Birging menar att han även via Facebook kan påminna om gudstjänsterna och annat som konfirmanderna ska komma ihåg.
- Att jobba så här har blivit möjligt då alla konfirmander har en smartphone, alltså en mobiltelefeon med en Facebook-app.
Johan Birging som är drygt 50 år har ägnat stor del av sitt liv åt datorer och teknik som gör honom till expert på IT.  Detta gillar ungdomarna som både får en lärare  som kan berätta om tio Guds bud och Internet.

 
 
 
 

 

tisdag 1 oktober 2013

Överläkare kräver: Avskaffa landstingen!

Thomas Ericson har jobbat som överläkare på Uddevalla sjukhus under hela den turbulenta tiden då sjukhuset monterats ner. Han har sett utvecklingen inifrån och skräder inte orden när han summerar läget. Det rådde en kultur där man skulle ställa in sig i ledet och hålla tyst, raden av nya direktörer blev allt längre och köerna likaså. Nu är det dags att tänka nytt säger han i detta skarpa inlägg som kräver svar från ledande politiker. Är ni nöjda med utvecklingen? Håller ni med Ericson? Är ni beredda att ta initiativ?

SÅ HÄR SKRIVER HAN

Äntligen har en aktiv politiker på riksnivå vågat ta upp den känsliga frågan om våra regioner och landsting! Heder åt Göran Hägglund som vågat ta steget! Landstingen har självklart spelat ut sin roll för längesedan.

Deras viktigaste uppgift är att hantera sjukvården. Den centrala uppgiften att fördela tillgången till hälso- och sjukvård rättvist över landet har man i stort sett misslyckats med. Negativa erfarenheter av sjukvården blir en stor fråga i valrörelsen

Håll tyst!

När landstingen misslyckats med planeringen och underskotten blir för stora höjer man skatten, som efter sammanslagningen av NÄL och Uddevalla sjukhus. Förra gången i VGR höjdes skatten med en krona (som då beskrevs som en tillfällig skattehöjning). Denna gång tar man det stegvis. Med skattebetalarnas tillgångar i ryggen skapas tung byråkrati och politikerinflytandet breder ut sig. Proffsen i vården (d.v.s. vårdpersonalen) kommer allt längre  från besluten. För dem gäller - rätta in dig i leden och håll tyst. Dåliga beslut som fattas när synpunkter från professionen sätts åt sidan får alltför ofta svåra konsekvenser för invånarna. Svårt sjuka patienter råkar i kläm - som vid skapandet av NU-vården.

Landstingen är en föråldrad organisation som saknar demokratisk förankring. Vid riksdagsvalet nästa år väljer man till riksdag, kommun och landsting. Mycket få väljare vet överhuvudtaget vem de skall rösta på i regionen eller vilka skillnaderna är mellan partierna. Riksdag och kommun engagerar - men inte landstingen. Regionråden är okända bland väljarna liksom deras partier.
 
Grannländerna mönster

Det är inte självklart att landstingen är nödvändiga som många tycks tro. I våra grannländer Danmark, Norge och Finland saknas landsting och sjukvården fungerar bra ändå.

I Västra Götaland - som ibland anges som Sveriges största arbetsgivare (!) - finns 8 regionråd och 7 oppositionsråd samt en uppsjö av direktörer och andra tjänstemän. Regiondirektören har mycket högre lön än statsministern. Hon leder löneligan och drar upp lönen för övriga direktörer och tjänstemän.

I VGR finns ett konstigt system då man leker affär. En part får vara beställare och en annan utförare. Denna till synes lätt komiska institution som ofta inte driver någon egentlig konkurrensutsatt affärsverksamhet har emellertid skapat 12 (!) hälso- och sjukvårdsnämnder med uppgift att vara "beställare". I varje nämnd sitter cirka 15 politiker. Därutöver kanslier med ett antal byråkrater och högst upp en direktör för varje kansli.
 
Dags tänka nytt
 
Utöver denna politiska styrning finner vi 149 ledamöter av regionfullmäktige, samt ett stort antal nämnder och andra politiskt sammansatta grupper. En snabb översikt är omöjlig att åstadkomma.

Nej, nu är det dags att tänka nytt! Sjukvården blir billigare, effektivare, säkrare och mer jämlikt fördelad i landet om man avskaffar landstingen och förstatligar sjukhusen. Öppen hälso- och sjukvård (vårdcentraler)  kan överföras till kommunerna vilket kraftigt förbättrar samarbetet i hemsjukvård och äldrevård. Privata vårdgivare kan upphandlas som förut.

 

Thomas Ericson

f.d. överläkare Uddevalla sjukhus