torsdag 10 oktober 2019

Har du råd att arbeta deltid?


 Ikanobankens familjeekonom Sharon Lavie har skrivit en mycket bra artikel om deltidsarbete.  När konjunkturen viker är det många som kommer att jobba deltid, frivilligt eller genom tvång.  Förmedlar gärna denna information

 

 

Har du råd att arbeta deltid?

Är du osäker på om du orkar jobba tills pensionsåldern och har tankar på att gå ner i arbetstid och jobba deltid eller funderar du på hur de där åren som du jobbade deltid påverkar din framtida pension? Här kommer tips till dig.

Hur mycket lägre lön får du om du jobbar deltid?


Nedan finns exempel för tre olika inkomstnivåer och jag använder mig av skattetabell 32 för inkomst av lön.

Exempel A:
Arbete 100%                                       Arbete 80 %                                             Arbete  50%
Inkomst                                                     25 000 kr                            20 000 kr                            12 500 kr
Skatt                                                                               -5 566                                                       -4 157                                                        -2 031
Lön efter skatt                                                                19 434                                                       15 843                                                       10 469

Inkomsten minskar med: 0 kr                                                           3 591 kr                              8 965 kr

Exempel B
Arbete 100%                                       Arbete 80 %                                             Arbete  50%
Inkomst                                                     45 000 kr                            36 000 kr                            22 500 kr
Skatt                                                                                -12 316                               -8 842                                                       -4 890
Lön efter skatt                                                                32 684                                                       27 158                                                       17 610

Inkomsten minskar med:  0 kr                                                           5 526 kr                              15 074 kr

Exempel C    
Arbete 100%                                       Arbete 80 %                                             Arbete  50%
Inkomst                                                     60 000 kr                            48 000 kr                            30 000 kr
Skatt                                                                                -20 413                               -13 876                               -6 974
Lön efter skatt                                                                39 587                                                      34 124                                                       23 026

Inkomsten minskar med:  0 kr                                                           5 463 kr                              16 561 kr

Att tänka på om du vill arbeta deltid


Det finns flera aspekter du bör tänka på ifall du funderar på att gå ner i arbetstid.

·         Arbetsgivaren måste godkänna att du går ner i arbetstid. Undantaget är om du har barn som är under 8 år eller som inte gått ut första klass ännu. Då har du lagstadgad rätt att arbeta deltid och gå ner som mest 25%
·         Om du väl har gått ner i arbetstid är det inte säkert att du får gå upp i arbetstid igen om du skulle ångra dig.
·         Lägre a-kassa - Om du skulle bli arbetslös har du endast rätt till ersättning från a-kassan i samma omfattning som du jobbar och inte full ersättning. I praktiken har detta mindre betydelse för dem som har hög lön. Eftersom du får ut maxersättning på 910 kronor per dag så fort du tjänar 25 000 kr/månaden eller mer. Då kan det vara bra att skaffa sig en inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring gör att du kan få mer ersättning än a-kassan betalar ut, och du kan även få ersättning längre än med a-kassa.
·         Lägre sjukpenning – sjukpenningen är 80 procent av din lön. Arbetar du deltid blir lönen lägre och därmed även din sjukpenning.

 

Deltidsarbete påverkar din framtida pension

Din pension baseras på dina inkomster under hela livet. Går du ner i deltid innebär det att du tjänar mindre till din pension. 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst går till din allmänna pension. Men det finns ett tak. Tjänar du över 43 309 kr (2019) så läggs det inte in mer pengar till din allmänna pension. Här har tjänstepensionen en viktig roll. Inom många tjänstepensionsavtal tjänar du in 4,5 procent av din lön till din tjänstepension om du har en lön som understiger 40 250 kronor per månad (2019). Överstiger din lön detta belopp betalar arbetsgivaren 30 procent i pensionsavgift för denna del.

Pensionsmyndigheten har räknat fram att deltidsarbete 50 procent mellan 30 och 39 års ålder minskar pensionen med drygt 13 procent.

Deltidsarbete åren innan pension

Att gå ner i deltid är bättre än att ta ut för tidig pension eftersom det kraftigt kan påverka dina framtida pensionsutbetalningar.


·         Genom att arbeta har du kvar jobbskatteavdraget på lönen och betalar mindre skatt.
·         Du fortsätter att tjäna in nya pensionsrätter när du fortsätter att jobba.
·         Det är lättare att återgå till fulltidsarbete genom att ha kvar en fot på arbetsmarknaden.

En stor nackdel för dig som har förmånsbaserad pension är att pensionen kan sjunka väsentligt om du går ner i deltidsarbete åren innan pension eftersom pensionen räknas på snittlönen de sista åren.

Se upp för lönekapning


Skulle du gå ner i arbetstid och sedan vilja gå upp igen efter 60 års ålder för att trygga din förmånsbestämda pension de sista åren kan du råka ut för lönekapning. Inom vissa tjänstepensionsavtal som är  förmånsbestämda finns regeln att lönen bara får stiga med ungefär den genomsnittliga löneökningen i Sverige. Skulle lönen stiga mer på grund av att du går upp från deltid till heltid eller att du får en ny mer välbetald tjänst kommer en automatisk lönekapning sänka den pensionsmedförande lönen.

Till skillnad från vad namnet kanske antyder , så är det inte lönen som kapas utan inbetalningarna till pensionen. Du får inte räkna med hela löneförhöjningen i din kommande tjänstepension. Hur stor del av löneförhöjningen du får räkna med i din kommande tjänstepension baseras på hur många månader du har kvar till pensionsåldern och inkomstbasbeloppets förändring.

Andra alternativ till deltidsarbete


·         Om anledningen till att du vill gå ner i arbetstid beror på en arbetsrelaterad sjukdom eller skada kan man fundera på om man ska söka sjukpenning eller sjukersättning istället för att ge upp sin heltidsanställning.

·         Känner du att du är trött på ditt jobb, arbetet inte ger dig en god balans med fritid och familjelivet eller att det är fysiskt betungande kan ett alternativ vara att skola om sig. Varför inte satsa på dig själv eller ägna dina kommande arbetsår med att jobba med din hobby eller något annat du är bra på?

·         Vill du arbeta deltid för att kunna ta hand om barnen kan du diskutera med din partner om hen kan dela på deltiden med dig. Istället för att du gå ner 20 procent så kan ni gå ner 10 procent var. Om detta inte är möjligt är det viktigt att du kompenseras genom att hen för över pensionsrätter till dig eller att du får ett enskilt sparande till din framtida pension.