tisdag 3 juli 2018

Här ska brandstation och badhus byggas


Debatten om badhusbygget har varit omfattande och förslagen om placering många. Här är ytterligare ett som kommer från "politisk obunden".  Välkommen med fler förslag och reaktioner.
====================I samband med valet 2014 tillskrevs mig möjligheten om en pratstund med
respektive företrädare för de olika partierna, från A-Ö.

Lade fram saken, placering av Räddningstjänsten, samt förslag på
placering av en badanläggning.
Samtliga tilltalade, vittnade om att detta ”har vi aldrig hört talats om” !
Jättebra, vi lyfter frågan inom vårt parti. Endast ett undantag V, som vanligt.

Är själv inte vald eller utsedd till någon, men levererade ett förslag som är genomförbart.

Tänk Dig, att Du färdas uppåt Västgötavägen, Du har porten till I 17 på Din högra sida, därefter
Sjukhuset, de gamla Hästestallarna, grannar med Byggmax, där kan uppföras Räddningstjänsten
med närhet till vatten (Bäveån), men framför allt kommunikationer och dess möjligheter till snabba
utryckningar.

På Din vänstra sida, strax efter underofficersbostäderna, de röda husen, där finns Svevia idag, med sitt
skrotupplag av snöplogar och allt annat. Första intrycket från norr/och östliga besökare ?

Där finns gott om plats för detta omtalade badhus, gott om p-platser. God kontakt med Rimnersområdet
genom övergång över motortrafikleden, som ju redan finns.
För övrigt goda möjligheter till en mindre station invid Herrljungabanan, som leder till och från Centralstationen.,
även till och från Lotsarnas Kolhage. Göteborgs Spårvägar skänker gärna några spårvagnar till oss. Johnny Magnusson
fixar säkert detta om vi lovar att inte belasta Nu-sjukvården.

Åter till verkligheten, med förslag om tillfällig utbyggnad av Landbadet, bara 30 miljoner, i väntan på något
ändå dyrare.  
Gustafsbergsstiftelsen kommer att gå till historien som de goda föregångarna till förmån för skattebetalarna
om det blir ett ”nej tack” i frågan, kanske med hjälp av Länsstyrelsen, vi får avvakta.
I sådant fall räddas Uddevalla Kommun från en förnedring som inte står proportion till nyttigheten för medborgarna.

Nuvarande badhus, en försiktig renovering, till förmån för rehabverksamhet, simundervisning, andra behov.
Den har ändå en framtid.

Gamla idrottshallen, låt den stå kvar. Går säkert att bilda en intresseförening för dess bevarande.

Politisk obunden