tisdag 27 februari 2018

Sluta klaga - vi har det jättebra
Ekonomiska klyftor dominerar debatten.  Men varför klaga och vara avundsjuka. Antalet dollarmiljardärer i Sverige är 2,01 per invånare medan antalet i Frankrike är bara 0,45. Vi tillhör de tiotalet länder4 i världen som har den jämnaste inkomstfördelingen efter skatter och transfereringar. Nils Lundgren anser i en debattartikel att vår jämna inkomstfördelning beror på att vi alla är lika fattiga. Om vi jämför med andra länder så ligger vi på fyra av 188 länder efter Schweiz , Danmark och Nederländerna. Vi har den högsta kvinnliga sysselsättningsgraden inom EU (79 procent).  Världens lägsta trafikdödlighet. Ligger trea efter Schweiz och Norge när det gäller hälsa och akonomi för gamla.
Så var inte avundsjuk på den högste inkomsttagaren i Uddevalla som tjänade drygt åtta miljoner förförra året. Toppen i Lysekil tjänade endast drygt fem miljoner. Ungefär samma som toppen i Munkedal.
Göran Greider tyckte i en debatt i TV att det är så förskräckligt att gapet är så stort mellan rika och fattiga. En kraftig och progressiv kapitalskatt skulle göra gott liksom förmögenhetsskatt, fatighetsskatt, gåvoskatt och arvsskatt.   Många forskare och företagare lockas till Sverige , inte minst till Astra i Mölndal efter Brexit. Dessa kommer raskt att lämna  landet om villkoren ändras.  Varför denna avundsjuka när de rika betalar så mycket till vår välfärd.  Hur ska vi klara utgifterna om inkomsterna sinar?
Vad rör det mig som är fattig att de 500 rikaste i världen blev 8 200 miljarder kronor rikare förra året?  Även om vi delade ut  de 43 500 miljarder konorna som denna skara är god för skulle det inte bli så många kronor  i min plånbok.  Många av de rikaste satsar enorma summor dessutom på välgörenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar