måndag 23 oktober 2017

Skattehöjdning ger lägre pension


Lägre pension

Skatten på investeringssparkonto (ISK) betyder inte så mycket för spararna säger vänsterpartiets företrädare , bland andra Gahnström i Uddevalla.  Man utgår då från ett sparande i storleksordningen 50 000 kr.  Men att spara ihop 50 000 kr som ska räcka under hela pensionstiden är inte mycket att komma med.  Inte ens en månadslön för kommunalrådet.   Inte heller  150 000 kr är mycket att leva på under lång tid men den höjda skatten innebär 500 kronor mindre i månaden för spararen  när pengarna ska plockas ut. Om skatten blir verklighet sänder det signalen till alla unga som behöver komplettera sin dåliga pension: Spara inte, lev upp dina pengar och snuva staten på skatten.
Pensionssparande är ett långsiktigt sparande men nu har den nuvarande regeringen under bara en mandatperiod höjt skatten två gånger på sparande. Partier slår sig för bröstet och skryter över sänkt skatt på pensioner. Höjningen på ISK placeringar får helt motsatt effekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar