måndag 11 september 2017

Höjd sparskatt igen

Sämre villkor för investeringssparkontot

Investeringssparkonto har länge rekommenderats som bästa sparformen istället för depå. Skillnaden är att ISK är en schablonbeskattning. Den 1 januari 29016, alltså ett drygt år sedan fick finansministern för sig att höja schablonskatten  genom att sätta en lägsta skatt på 1,25 procent. I lågränteperioder skulle skatten annars bli för mager.
Nu kommer ett nytt besked. Redan  vid nyår kommer skatten att höjas igen. Nuvarande 0,75 procentenheter ovanpå statslåneräntan ska höjas till en procentenhet.  Detta kommer att bli en försämring av ISK som sparform. Massor av sparare har uppmanats att överföra sina värdepappersinnehav från depå till ISK för lägre beskattning.   När förutsättningarna nu ändrats är det säkert många som känner sig lurade. För den långsiktige spararen innebär depå att vinster från utdelningar och försäljningar  beskattas med 30 procent. En engångsbeskattning alltså.  I ISK däremot blir det en årlig beskattning av kapitalet oavsett hur utvecklingen har gått.  På lång sikt blir det rejäla skatteuttag.  När räntan stiger försämras ISK i förhållande till depå.

Investeringssparkontot beskrivs på följande sätt på Skattevekets hemsida:

 Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar