fredag 11 november 2016

Svikna vallöften i UddevallaMagnus Jacobsson:
Bygglöfte i valdebatt
sviks i verkligheten

Under valrörelsen lovade socialdemokraterna att öka investeringarna. Nu sjunker dessa istället visar siffror som Magnus Jacobsson (kd) som krävde besked i en interpellation.  Förra ledningens fel svarade kommunalrådet  Ingemar Samuelsson  (S)
-         Ni lovade i valrörelsen att öka investeringarna och minska bland annat barn och elevgrupper, sa Jacobsson. Ni lovade också att genomföra investeringar som utvecklar centrum samt att det nya badhuset skulle byggas skyndsamt.
-         När vi nu ser redovisningar visar dessa att investeringarna sjunker och det blir allt fler äldre och ökade barngrupper samt en större befolkning i kommunen. Detta leder till att fler kommer att bo trångt och fler barn kommer att befinna sig allt större grupper och fler äldre som önskar äldreboende kommer att få bo kvar i det egna hemmet.
Jacobsson undrade vad kommunalrådet tänker göra för att skynda på investeringar som gör att vi utvecklar centrum samt får fram bostäder, förskolor skolor och äldreboenden.

Alliansens miss kostar pengar

Kommunalrådet Samuelsson  påpekade att två stora byggprojekt nu är igång och förseningen med badhuset är alliansens fel. 

-         När den nya majoriteten tillträdde förra året saknades nödvändiga markstudier för badhuset och det ledde till fördröjning. Vi har nu beslutsunderlag och har påbörjat projekterings- och detaljplanearbet. Hade alliansen skött sina kort bättre så hade bygget kunnat vara igång nu när räntorna är låga.
-         Första spadtaget har nu tagits för Eol och Sundberg, två stora byggprojekt i city. Ett privatbygge på kvarteret Åberg är också på gång.  Dessutom är vi klara med den fördjupade planen kring Bäveån som kan ge 1000 – 1400 bostäder i centrum.
Samuelsson sa också att Kungsgatans ombyggnad är på gång och redan denna månad presenteras en förstudie. Dessutom en förstudie  av Kulturhusbygge på Kampenhof.
När det gäller skolor och förskolor hänvisade Samuelsson till beslut om en rad skolor som ska byggas ut och Källdalsskolans projektering pågår.  Därutöver modulbyggen på förskolor och skolor.

Äldres bostadsläge bekymmer

För de äldre är läget inte bra medgav Samuelsson.  Trots modullösningar och ett projekt i Uddevallahems regi med mindre lägenheter kommer inte insatserna att täcka behovet.
En normal investeringsbudget brukar ligga kring 250 miljoner kronor per år men nu kommer över en miljard att spenderas under två-tre år.

Magnus Jacobsson var inte helt nöjd med svaret, man har lovat stadshus i centrum under valrörelsen men inget har hänt. Han lovade fortsätta jaga ”svikarna”.

Det blev också en debatt kring trafik och störning för butiker och restauranger på Drottninggatan i samband med bygge på Sundbergstomten.  Även i denna fråga var det Magnus Jacobsson som interpellerat samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Magnusson (mp)
Gunilla Magnusson visade bilder och förklarade hur man tänkt  med parkeringar och trafik.  Bartilsgatan och Lotshagen ändras till gul zon enligt ett förslag som kommer upp i fullmäktige i december.
Gunilla Magnusson passade på att hylla satsningen som kommer att ge många nya jobb i området och därmed större underlag för butiker och restauranger.
Magnus Jacobsson lät sig nöja med detta och såg svaret som en delseger.

En motion från Magnus Jacobsson med flera att utreda lämpligheten av ett badhus vid Skeppsviken avslogs med hänvisning till tidigare beslut om placering.

Planeringen för Bäveån hyllades

Områdesplanen för Bäveån fick klart godkänt från alla partier som ställde sig bakom denna framtidsplan.  En visualisering av hur en framtid kan se ut längs Bäveån, som Ingemar Samuelsson uttryckte saken. Men detta är ett jätteprojekt som kräver stora ekonomiska insatser och vill man prioritera detta så måste andra projekt bromsas.  Den framtagna skissen ska ses som ett arbetsinstrument.

Flera talare framhöll med entusiasm hur Uddevalla sätts på kartan genom denna framtidssatsning på uppåt 1400 nya bostäder.
Viktigt att hamnen får god tid på sig att anpassa sig till denna nya framtid framhöll flera.
Christer Hasslebäck ville betona att denna framåtsyftande plan inte innebär att man låser sig för hur översvämningarna ska hejdas i området.
Mikael Staxäng (m) betraktade jobbet att ta fram planen som ”förtjänstfullt” och kick off för framtiden.

Karl-Eric Magnusson
 
==========================
Ingemar Samuelsson
har många perspektiv


Kommunalrådet Ingemar Samuelsson (s)  älskar uttrycket ”perspektiv”.  Han använde detta 31 gånger under debatten och det i olika sammanhang. Ekonomiskt perspektiv, kort och långt pespektiv, anslagsperspektiv, centrumperspektiv, kommunalt perspektiv och många andra. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar