fredag 11 november 2016

Kommunalråd med perspektiv

Ingemar Samuelsson
har många perspektiv


Kommunalrådet Ingemar Samuelsson (s)  älskar uttrycket ”perspektiv”.  Han använde detta 31 gånger under debatten nät kommungullmäktige sammanträdde i Uddevalla  och det i olika sammanhang. Ekonomiskt perspektiv, kort och långt pespektiv, anslagsperspektiv, centrumperspektiv, kommunalt perspektiv och många andra.  
Att en toppolitiker har perspektiv när han funderar över hur kommuninnevånarna ska ha det i framtiden är inte så märkligt.  Men kanske hade en viss ransonering av alla upprepningar varit på plats. Han är  troligen inte medveten själv om denna höga frekvens av ett enda ord.  När han läst dessa rader vet han mer.

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar