lördag 21 maj 2016

Stora byggplaner i Uddevalla Omfattande byggplaner i Uddevalla


 Vid senaste veckomötet i Uddevalla Skansen rotaryklubb berättade Mats Windmark från kommunens planeringsavdelning om kommande bostadsbyggande i Uddevalla. Så här ser det ut:
 Uddevalla o Herrstad      
Detaljplan klar
Folkets Park, 2-vånhus, 30 lgh, BRF/PEAB  infl sommaren 2016
Folkets Park, 7-vån punkthus, 28 lgh, BRF/PEAB, bygget pågår
Facklan, 4-7 vån, tot 130 lgh, BRF/Riksbyggen, bygget pågår
Klocktornet, 4 vånhus trästomme, 18 lgh, Hyresrätt? bygget pågår
Sundberg, Uddevallahem, HSB, socialtjänsten, byggstart snart
Åberg, 4-vånhus, 35 lgh, BRF/ Götenehus, försäljning pågår
Östberget, två st 7-vånhus, 56 lgh, BRF/ Weidekke
Eol, 5-vån bostäder, 60 lgh, Uddevallahem
Fasseröd, 2 vån hus, 20 lgh, BRF, förslag Bo Klok/Skanska,
Kurveröd Centrum, ca 35 hyresrätt, markanvisning på gång att beslutas
Tureborg Rudan, 7-vån punkthus, 28 lgh, Uddevallahem
Kissleberg, 35 villor o lgh,  privat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detaljplan pågår
Bergsgården, 3-5 vånhus, 50 lgh, BRF/Weidekke
Rydingsberg/Äsperödshemmet 170 – 270 lgh, Uddevallahem
Sunningebergen, ca 300 bostäder, OBS låg fart på planarbetet
Detaljplan inte påbörjad, planbesked sökt
Fisketången, 7-vånhus, 28 lgh, hyresrätt?
Herrestad Spinnrocksvägen, 75- 80 lgh, BRF HSB
Planbesked inte sökt/ FÖP pågår
Södra Kurveröd
Äsperöd
På lång sikt
Anegrund/Junoverken, kanske  mer än 1000 lgh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utanför Uddevalla/Herrestad
SundsStrand 80 villor, 50+30 samlad expl
Smedseröd 18 villatomter
Överby 1:31, 40 villatomter och lgh
Furuhall, 140  villatomter och lgh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar