måndag 21 december 2015

Courtage på väg bort

Bankerna och säljarna av värdepapper tar ut avgifter för affärerna. Dessa som kallas courtage är olika stora. För 30 år sedan var det procentuellt mycket dyrt att handla aktier med mycket manuell hantering. Numera sköts det mesta över datorn och banken bryr sig inte mer än om notan.  Avgifterna varierar mellan nästan noll kronor och upp till 99 kr för en vanlig affär. För större belopp används andra tariffer.
Nu avsiserar amerikanska bolag inträde på svenska marknaden med löfte om kostndadsfritt coutage. 
Konkurrensen hårdnar även på andra områden.  Blocket som redan nu är billigt har fått konkurrens från Facebook där man annonserar helt gratis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar