tisdag 14 juli 2015

Åke Olsson slutar i Herrestad

Åke Olsson slutar

i Herrestad

 Den populäre prästen Åke Olsson slutar i september  som komminister i Herrestad för att tillträda en tjänst som häktespräst i Göteborg. Åke är 52 år och har under många år tjänstgjort i Herrestad.  Tillsammans med kyrkoherden Yngwe Svensson har han kunnat glädja sig åt ett rekordantal konfirmander. Efter ökning senaste tiden är det nu hela 75 procent av ungdomarna i Herrestad som väljer att konfirmera sig medan medelsiffran för Sverige är knappt var tredje 15- åring . På många håll ligger kring 20 procent eller färre. . Åke Olsson har tidigare varit häktespräst i Uddevalla vid sidan om sin tjänst men arbetsbördan blev för tung. Han kommer att tillträda sin nya tjänst i september men räknar med att bo kvar i Uddevalla.  Åke Olsson tillhör det fåtal  präster som lockar besökare från stora delar av Bohuslän och Dalsland  till en oftast fullsatt kyrka i Herrestad.  Körverksamheten är också betydande och 85 ingår i vuxenkörerna och ett 50 tal i barnkörerna.
Tjänsten kommer att utannonseras inom kort. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar