måndag 4 maj 2015

Så här hårt slår slopade ränteavdrag

 Svaga familjer drabbas hårdast
Slopade eller minskade ränteavdrag skulle slå hårt mot många högt skuldsatta familjer. Finansministern har sagt att åtgärden inte är aktuell men allt fler ekonomer och även Finansinspektionen kräver nu att man tar itu med ränteavdragen.  
Samtidigt kan man tänka sig att kapitalskatterna minskas.  
Denna kvittning slår dock helt snett. De som har stora kapital är inte samma personer som har höga lån. Det skulle bli en hårdsmäll mot de svaga och kraftiga lättnader för de redan rika. 
Om det blir dyrare att bo väljer många att minska konsumtion och det är kanske inte vad som är störst behov av idag.¨
Hur rimligt är det att man gör sitt livs största investering och räknar fram kostnaderna som kanske kan balansera på slak lina. Så plötsligt ändras förutsättningarna
Dagens Industri har räknat fram vad slopade ränteavdrag skulle betyda för olika grupper.

Slopat ränteavdrag - boränta 2 procent
LånebeloppRäntekostnad/år, efter avdragÖkad kostnad/år Ökad kostnad/mån 
1 000 000  14 000  6 000  500  
2 000 000  28 000  12 000  1 000  
3 000 000  42 000  18 000  1 500  
Slopat ränteavdrag - 4 procents ränta
LånebeloppRäntekostnad/år, efter avdragÖkad kostnad/år Ökad kostnad/mån 
1 000 000  28 000  12 000  1 000  
2 000 000  56 000  24 000  2 000  
3 000 000 * 84 000  36 000  3 000  
*Räknat per hushåll med två personer där räntekostnaderna fördelas
Nedtrappning under tio år (3 procentenheter per år), år 3*
LånebeloppRäntekostnad per år, efter avdragÖkad kostnad/år Ökad kostnad/mån 
1 000 000  158001 800  150
2 000 000  316003 600  300
3 000 000  474005 400  450

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar