onsdag 22 april 2015

Preferensaktier - kolla inlösenpriser

I dessa tider  med minusränta söker många en bättre avkastning. Att köpa preferensaktier är ett sätt.  Alltså egentligen ett lån som företagen, främst fastighetsföretagen, tar för att slippa banken. Om dessa aktier köpts när de introducerades har det varit en mycket god affär. Avkastningen är  mellan fem och sju  procent och det trillar ner pengar i kassan. Om företaget skulle komma på obestånd har dessa aktier företräde vid utdelning av tillgångar.  Men det är ju ingen garanti att man får tillbaka pengarna på samma sätt som ett bankkonto med statlig garanti.
Många har också köpt aktierna senare och de är då dyra.  Man bör tänka två gånger innan man  köper till dagens höga kurser.   Vad är då hög kurs?  Företagen lovar ju lösa in dessa aktier eller lån vid angivet tillfälle till en viss kurs.  Det kan hända att bolaget ändrar sig och kanske löser in tidigare eller förlänger lånet.  Man bör då kolla lösenkurserna, dvs det pris som bolaget löser in aktierna för senare.  Fast Partner löser till exempel in sina preffar som de kallas i dagligt tal för 350 kr.  Om man köper dem på börsen idag kostar de 385 kr eller mer.  Det betyder en kraftig överkurs och om någon köper idag för 385 och får 350 när de löses in så är det självklart en dålig affär  De som har preffar bör därför kolla detta premiumpris och bedöma om det är klokt att behålla preffarna. Kanske kan det vara lika bra att köpa stamaktierna.  Dessa kan ha en värdestegring som överstiger preffarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar