söndag 15 mars 2015

Staxäng får Cramérmedalj

Sten Edgar Staxäng har beskrivit samarbetet med Iwo Cramér i sin memoarbok.


Ensemblen i aktion


 Förre prosten i Strömstad Sten Edgar Staxäng får det prestigefyllda priset Cramérmedaljen.  Det är Cramérstiftelsen som beslutat tilldela Staxäng denna utmärkelse och den 2 juni ska han motta priset i Stockholm. 
Prosten Staxäng känner sig mycket hedrad  och påminner om att denna utmärkelse brukar begränsas till framstående dansare och kulturpersonligheter. Bland annat har prinsessan Chrstina och operachefer fått denna medalj. 
- Och jag som inte kan ta ett danssteg, säger Staxäng efter att ha fått det överraskande beskedet.
Iwo Cramer med dansare gjorde många uppmärksammade framträdanden i Strömstad under Staxängs tid.. Att Strömstad valdes bland alla platser när ensemblen skulle bestämma orter tycker Staxäng var mycket glädjande när det fanns så många andra stora arenor i världen. Ensemblens turneer omfattade bland andra platser som Israel och USA förutom flera orter i Europa. Även svenska domkyrkor fick besök av dansarna.

Prosten Staxäng har fått flera utmärkelser under åren. Bland annat fick han kungamedaljen av åttonde storleken i serafimerordens band 2006. Motiveringen var att Staxäng hedras "för värdefulla och mångidiga insatser för Svenska kyrkan i Sverige och utomlands".  Efter avslutad tjänst i Strömstad tjänstgjorde Staxäng i flera år i utlandskyrkan i Cannes på Rivieran. 
Sten Edgar Staxäng har även fått medalj från Rotary.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar