fredag 9 januari 2015

Fem TV sändningar från Hållö

TV från Hållö

I sommar kommer hela fem TV-gudstjänster att sändas från Hållö.
  De kommer att sändas från midsommar och framåt. Eftersom kapellet är ekumeniskt blir det präster och pastorer från olika samfund som kommer att leda gudstjänsterna, så det blir olika varje söndag. 
- Fortfarande planeras det för det i samråd med SVT och de bli inspelade under våren, säger Mikael Landgren som länge arbetat med Kustkyrkan. Gudstjänsterna kommer att ha förkunnelseinslag, textläsningar, personliga vittnesbörd samt mycket sång och musik. De blir cirka 30 minuter långa. 
- Tanken är att det ska vara lokalt färgat också vad det gäller musiken, alltså inga inhyrda proffsmusiker, säger Landgren.. På detta sätt hoppas vi kunna visa Hållö för hela Sverige samt givetvis lyfta fram det kristna budskapet i denna underbara miljö. 

Hållö Kapell har blivit en institution när det gäller besök, samvaro, vigslar, dop och gudstjänster för de många som besöker ön dagligen under vår, sommar och höst.
Det nyligen uppförda Naturrummet på grunden intill kapellet kommer att präglas av utställningar om händelser som genom åren skett på Hållö eller dess närhet. Bl.a.
så speglas den makabra historien från andra världskriget när tyskarna sköt ned det svenska kurirplanet GRIPEN just på Hållö där 13 människor samtidigt omkom.
Ordförande och starkt engagerad i Hållöföreningen är före detta kommunalrådet Bertil Abrahamsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar