söndag 14 december 2014

Minska skatten - men brådis före nyår
 Den här artikeln finns att läsa i GP idag.

Så här minskar du skatten
Men snabba på – efter nyår är det för sent

Med enkel skatteplanering inför årsskiftet finns det tusenlappar att spara. Att samtidigt både sälja och behålla aktier, att undvika dubbelbeskattning  eller att kolla RUT och ROT är några knep.
Kvittning
Efter flera fantastiska år på börsen sitter många med stora vinster. Nu gäller det att utnyttja uppgången maximalt. Ett exempel är Scania som ägarna tvingades sälja med rejäl vinst. 30 procent skatt på vinsten väntar. Samtidigt kanske ägaren sitter i samma båt som de flesta svenskar som köpte Telia för 85 kronor per aktie. Alltså en latent förlust på 35 kronor jämfört med dagens kurs.  Vill man behålla Telia kan man göra en intern affär inom familjen. Ett bra läge att stuva om i portföljen och göra sig av med gamla surdegar utan att betala courtage till banken.  Man tjänar nio procent skatt  på en sådan kvittning istället för att sälja med enbart förluster.  Man både säljer aktierna och har dem kvar i familjen. Många sitter med uppskov  i bolag som AstraZeneca kan passa på att kvitta vinsterna mot förluster. Skriv en egen köpnota med datum, aktieslag och pris. Ska vara marknadspris. Kan senare göra om affären i motsatt riktning om så önskas.
-         Viktigt att affärerna görs formellt riktigt, säger skatteexperten Jan Antonson vid Tholin & Larsson som nu reser land och rike runt på skatteträffar
Den som har aktierna på investeringssparkonto kan inte kvitta. Däremot kan schablonintäkten på ISK användas för kvittning mot kapitalförluster och utgifter i inkomstslaget kapital.
 Aktieaffärer inom familjen, men se till att det blir formellt riktigt. säger skatteexperten Jan Antonson vid Tholin & Larsson.
Gåva
Man kan också ge bort en aktie som gåva före kvittning. Den som får gåvan övertar givarens omkostnadsbelopp (anskaffningspris) och kan använda vinst eller förlust för att maximera kvittningsresultatet.  Skriv ett gåvobrev och för över aktierna på mottagaren innan kvittning.  Att ge varandra gåvor i båda riktningarna accepteras dock inte. 
Byte av sparform
Den som byter från kapitalförsäkring till investeringssparkonto (ISK) bör se upp för dubbelbeskattning. Skatten i kapitalförsäkringen beräknas på värdet vid årets ingång medan skatten på ISK grundas på värdet kvartalsvis. Den som funderar på att byta bör alltså återköpa kapitalförsäkringen eller göra uttag före nyår och sätta in pengarna på ISK efter nyår för att undvika dubbelbeskattning. Insättningar i kapitalförsäkring bör man alltså göra efter årets ingång. Det går inte att överföra värdepapper direkt från kapitalförsäkring till ISK. Skälet är att försäkringsbolaget formellt äger aktierna.  Alltså först sälja och sedan överföra pengarna till ISK för att därefter handla. Ha inte kontanter på ISK annat än för handel. Risk för dubbelbeskattning. Räntan beskattas nämligen både som ränta och i kapitalet genom schablonbeskattning.
Räntor
Man kan betala januari månads räntor redan nu och få avdrag i vårens deklaration. Kan ha betydelse för kvittning. Makar kan fördela räntorna efter behag om båda är betalningsansvariga. Viktigt om räntekostnaderna överstiger fulla avdragsgränsen 100 000 kr. Meddela banken så att det blir rätt på rapport till Skatteverket. Kan dock fördelas senare också.
Pensionsförsäkring
Premien ska vara betald före nyår och högst 12 000 kr är avdragsgillt. Kolla dock om kanske löneväxling är bättre.
Utgifter
Eftersom avdragsgränsen för ”övriga utgifter” i tjänsten är 5000 kr bör man planera inköpen inför nyår för att få maximal utdelning. Handla mycket i år och lite nästa år förslagsvis.
ROT och RUT
Betala fakturan före nyår för att få reduktion nästa år.  Om fakturan betalas efter nyår får man avdrag först 2016. Kan betala i förskott i år och få avdrag om arbetet är slutfört senast den 31 januari 2015. Om jobbet inte hinner bli klart i tid missar man rotpengarna och ny faktura hjälper inte. Kan få rotavdrag för alla fastigheter man äger men högst 50 000 kr per person.  Avdraget är skatteavdrag, se därför till att det finns tillräckligt inbetald skatt.
Mobilen
Används tjänstemobilen privat ska förmånen beskattas. För att undvika problem bäst att avtala med arbetsgivaren att telefonen inte får användas privat. Om mobilen används utanför arbetstid ska för skattefrihet visas att den är av ”väsentlig betydelse” för jobbet.
Karl-Eric Magnusson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar