lördag 8 november 2014

Rädda småtidningarna

Tidningskrisen är känd. Men metoderna att möta den är inte självklara.  Gunilla Herlitz hade synpunkter på utvecklingen i ekots lördagsintervju. Hon tror tt morgontidningarna kommer att överleva längre än kvällspressen och i den senare kategorin var hon nog ganska pessimistsk. Expressen startade ju på sin tid som bildtidning och nu får samtliga fotografer lämna tidningen. 
En åtgärd som alla tycks vara överens om satsning på det lokala.  Tidningens Journalisten ägnar flera sidor i senaste numret åt att studera de exempel på lokala tidningar som snabbt vuxit fram i landet.  De liknar i många avseenden Bohus Posten som var tidigt ute men till skillnad från denna produkt har de större som satsat anställt personal och jobbar på med framgång även ekonomiskt.  Läsarmedverkan är i många fall viktig och även Bohusläningen med flera tidningar av den typen har nu rapporter från föreningslivet, texter och bilder som producerats av läsare.  Detta kan vara en komplettering men aldrig en lösning på krisen. Bra journalistik kostar pengar.
De flesta tidningsredaktioner finns i städerna och handlar mest om vad som händer på utgivningsorten. Det finns i våra trakter ett undantag, Västsverige som handlar om vad som händer på landet i just Västra Sverige. En hel del från regionen och mycket som intresserar lantbrukarna.  Men en tidning som har ett unikt material. Den kommer en gång i veckan och kostar 450 kr för ett helår.  Chefredaktör och ansvarig utgivare är Göran Nyberg som även svarar för Uddevalla Posten.  Små tidningar med mycket små resurser men som fyller ett behov.  Det gäller att utforma stödregler så att denna typ av tidningar som fyller ett stort behov kan överleva.
Är övertygad om att det kommer att fler tidningar av mycket lokal karaktär kommer att starta framöver.
Lysekils Posten är en unik tidning som har egna pressar och ett annorlunda format och i svartvitt.  Tidningen är alltför populär och får för många prenumeranter för att få fullt presstöd.  Märkligt att framgång ska belönas med indragna bidrag.  Den som läser Lysekils Posten förstår hur viktig den är. Massor av lokala annonser från föreningar och små butiker som inte skulle ha en chans att betala annonser i större tidningar.  Och mycket lokalt material som inte platsar i tidningar som täcker större regioner.
Riksdagsledamöter från Bohuslän borde värna om denna tidning och se till att den kan överleva. Har inte hört att någon gjort något utan bara hänvisar till gällande regler. Regler som inte är bra bör kunna ändras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar