onsdag 24 september 2014

Ska barn rösta? 

Detta är en mycket känslig fråga förstås.  Ungdomarna ska komma fram tycker många partier och nominerar tonåringar som kandidater på listor till riksdag, landsting och kommuner.  Vad vet en tonåring eller för den delen också en 23 åring om verkligheten som han/hon ska besluta om?  Har bara suttit i skolbänken några år och aldrig haft ett riktigt jobb om man bortser från något sommarjobb.  Personerna må vara hur duktiga som helst men de saknar erfarenhet och i de politiska församlingarna handlar det om att hantera miljoner eller miljarder. På en gymnasieskola i Uddevalla röstade över 50 procent på  Sverigedemokraterna och det förekom en rad konstiga partibeteckningar som visar att de röstande definitivt inte är mogna för att ta ställning till hur Sverige ska styras. Även om de betraktar röstandet som en lek i skolan så är många av dessa också röstberättigade och avger röster till riksdagen.  När man hör hur dessa ungdomar leker med demokratin ställs onekligen frågan om dessa röster ska vara lika mycket värda som en vuxen person som har erfarenheter från det verkliga livet och kan bedöma vad olika frågor handlar om.
Om nu rösträttsåldern är för låg så kan man fråga sig var gränsen ska gå?  
Vore det inte rimligt att diskutera frågan i vart fall när man ser hur rösträtten hanteras av tonåringarna. Några tusen röster kan avgöra vem som styr i en kommun eller ett landsting eller även för den delen riksdagen. Var gränsen går mellan ungdom och barn kan man ha olika meningar om men barn ska inte ha rösträtt enligt min mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar