onsdag 10 september 2014

Så undviker du bråk om pengar i familjen Bodil Hallin är familjeekonom på Ikano Bank. Hon sammanställer goda råd till svenska folket och det är kloka synpunkter och väl underbyggda argument. Här har hon tips till par och familjer. Hur undviker man bråk om pengar är den stora frågan.


 
Så skapar du en konfliktfri ekonomi

Har du någon gång bråkat om pengar med din partner? Kanske beror det på att ni hanterar er gemensamma ekonomi på ett sätt som bäddar för konflikter? Kanske är det dags att göra på ett annat sätt framöver? Här är mina tips på hur man lägger upp en konfliktfri gemensam ekonomi i olika typer av relationer.

Jag och min särbo ska flytta ihop. Han tjänar nästan dubbelt så mycket som jag. Vad ska var och en betala? Finns det någon schablon i procent hur mycket man ska betala för rättvis fördelning utifrån inkomst?”
Min make tjänar mycket mer än jag och jag gör all marktjänst hemma. Jag skulle vilja utbilda mig nu när barnen blivit större, men det säger min man att jag inte har råd med. Vi har gemensam ekonomi och min man sköter alla transaktioner och jag har ingen insyn.”

”Bara för att man delar liv behöver man väl inte dela ekonomi.... vad ska ens partner veta om respektives ekonomi?”


Det finns inget rätt eller fel
Hur man ska lägga upp ekonomin när man lever tillsammans med någon är nog den vanligaste frågan jag får. Det finns inget rätt eller fel, så mitt tips är att ni bestämmer er för något av nedanstående fem huvudspår, utvärderar efter två– tre månader och justerar tills ni hittar en form som passar.

Välj något av fem huvudspår
1)  Helt separat ekonomi – passar bra för kompisar som bor ihop
Helt separat ekonomin är ett bra alternativ för helt nyblivna sambor eller kompisar som bor ihop. Nackdelen är att ni behöver komma ihåg att stämma av utgifterna varje månad eftersom ni inte har något gemensamt konto. Annars finns risk att den ene får betala mer än den andre utan att ni märker det.

Tips för att undvika konflikter!

* Boka upp en fast tid en gång i månaden för att stämma av era utlägg. 
* Ladda ner appen
Spara kvittot och använd mobilen för att ta foto på kvitton som rör inköp till hushållet eller ladda ner appen Sambo - våra utgifter och knappa in summan varje gång du gör ett utlägg. Då blir det lätt att göra månadsavstämningen.

2)  Dela fifty-fifty på utgifterna – passar bra för sambor med lika inkomst
Att dela fifty-fifty på hushållsutgifterna fungerar bra i kompisförhållanden eller i samboförhållanden där båda har ungefär lika stor inkomst. Däremot fungerar det dåligt vid stora inkomstskillnader.
Låt säga att hushållsutgifterna är 20 000 kronor, att den ene tjänar 22 000 kronor efter skatt och den andre tjänar 11 000 kronor efter skatt. Delas hushållsutgifterna fifty-fifty (10 000 kronor var) får den ene kvar 1 100 kronor i månaden till personliga utgifter medan den andre har hela 12 000 kronor i månaden att röra sig med. Det är som bäddat för konflikter. Dessutom, detta är inget alternativ för gifta med olika inkomster. Gifta har nämligen underhållsskyldighet gentemot varandra så att de ska kunna ha samma standard trots olika inkomst.

Tips för att undvika konflikter!
* När ni flyttar ihop: Använd
Konsumentverkets budgetkalkyl för att få en grov uppskattning av de gemensamma hushållsutgifterna, såsom mat, förbrukningsvaror och hemutrustning. Knappa in antal personer i ert hushåll, gå till fliken ”övrigt” och tryck på knappen ”hämta budgetsiffror”.

3)  Dela på hushållsutgifterna proportionellt utifrån inkomsten
– passar bra för många

Här är ett exempel som visar hur detta alternativ fungerar:
Du får ut 11 000 kronor i månaden, din partner får ut 22 000 kronor i månaden och era gemensamma hushållsutgifter är 20 000 kronor.
Er totala inkomst är alltså 33 000 kronor, varav du står för 33 % och din partner för 67 %. Din andel av de gemensamma hushållsutgifterna blir 6 600 kronor (33 %) och din partners andel blir 13 400 kronor (67 %). När ni har fört över pengar till hushållskassan har du kvar 4 400 kronor i månaden till dina personliga utgifter medan din partner har kvar 8 600 kronor i månaden.

Detta alternativ fungerar bra i de flesta typer av relationer, särskilt för vuxna som flyttar ihop senare i livet. Fördelen är att var och en bidrar till hushållet efter sin förmåga och att var och en samtidigt får pengar över till personliga utgifter. Min erfarenhet är att detta minskar risken för bråk om pengar.

Tänk på att detta alternativ är mindre lämpligt om en av er arbetar deltid för att till exempel ta hand om barn. Då är det viktigt att den av er som går ner i tid och lön blir kompenserad ekonomiskt på flera sätt; pengar att röra sig med under månaden, sparande, premiepension och eventuellt också privat pensionssparande.

Tips för att undvika konflikter!
* Lägg gärna till en post för gemensamt sparande i hushållsutgifterna och starta ett automatiskt månadssparande.
* Försök att inte ha synpunkter på hur din partner väljer att använda sina personliga pengar. Det är helt okej att ni gör olika prioriteringar och val även om ni lever tillsammans.
* Se till att den part som arbetar deltid för att till exempel ta hand om barn får ekonomisk kompensation. 

4)  Helt gemensam ekonomi – passar bra för gifta som levt ihop länge
Detta alternativ innebär att ni lägger alla inkomster i en hög som ni använder till både hushållsutgifter, personliga utgifter och sparande.

Detta upplägg är vanligt bland gifta och sambor som har levt tillsammans länge.  Nackdelen är att upplägget kan leda till konflikter som i värsta fall kan ta sig uttryck i en dragkamp om pengarna eller till och med ren utpressning som påverkar både förhållandet och ekonomin negativt, till exempel:
 ”du röker och då kan jag minsann köpa nya kläder för 1 500 kronor i månaden”

Tips för att undvika konflikter!
* Tänk på att sambor inte ärver varandra och att det endast är bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk som delas lika vid en eventuell separation. Tänk igenom hur ni vill att tillgångar ska fördelas, skriv avtal så att det blir som ni vill och överväg att fördela ekonomin enligt alternativ 3.
* Är ni gifta och blir oense om pengar ibland - överväg att testa alternativ 3 eller 5.

5)  Gemensam ekonomi + varsin lika stor pott pengar för personliga utgifter
Detta är en variant av alternativ 4 som passar bra för gifta par. Med en egen pengapott får var och en större frihet vilket brukar minska risken för konflikter kring pengar.

Gör det enkelt och praktiskt
Öppna ett gemensamt konto för gemensamma utgifter och lägg upp automatisk överföring från era respektive lönekonton. Betala gemensamma räkningar från det gemensamma kontot.

Välj antingen betalkort eller kreditkort för övriga gemensamma utgifter. Ett alternativ är att koppla varsitt betalkort till det gemensamma bankkontot så att inköp dras direkt ifrån bankkontot. Ett annat alternativ är att ansöka om en kontokredit och koppla varsitt kreditkort till kontokrediten. Då redovisas alla inköp i efterhand på en separat faktura, vilket brukar ge bra överblick över utgifterna. Om ni väljer att betala in hela inköpssumman vid varje månadsslut behöver ni inte betala ränta på beloppet. Var noga med att bara betala gemensamma utgifter med de gemensamma korten och ha dessutom egna kort för personliga utgifter. På Konsumenternas Bankbyrå kan ni
jämföra avgifter och villkor på över 100 kort.
Starta gemensamt sparande med automatisk överföring från det gemensamma transaktionskontot. Dela upp sparandet i åtminstone två delar; en post för kortsiktigt sparande (buffert, trasig tvättmaskin, bilreparation…) och en för långsiktigt sparande (till exempel långsemester, inköp av ny bil, större renoveringar…)

Var delaktig och ta gemensamt ansvar
Se till att båda har lika stor insyn i ekonomin, att båda har inloggningsuppgifter till gemensamma konton och kort och att båda rent praktiskt kan göra betalningar och kolla saldon. Även om en av er brukar sköta det praktiska är det viktigt att den andre har full insyn och kan ta hand om ekonomin vid behov. Delaktighet och gemensamt ansvar är viktigt. Varför inte testa att växla över ansvaret för det praktiska ett par månader?
Boka tid för avstämning. Du kanske tycker att det låter väldigt formellt att boka upp tider för att stämma av den gemensamma ekonomin. Gör det ändå, särskilt i början av ett nytt förhållande. Då minskar du risken för att irritationer växer till konflikter i det tysta. Med tydliga gemensamma mål blir det lättare att prioritera bland vardagsutgifterna och få mer pengar över.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar