torsdag 4 september 2014

Nytt förslag till placering av badhus i Uddevalla

Ett nytt hett förslag till placering av badhus i Uddevalla har seglat upp i valrörelsens slutskede. Det gamla Samnerödsfältet tycker allt fler politiker är ett bra förslag som lanserats av Kjell Åke Lanestam i Uddevalla. Kritiken mot att lägga badhuset i den sanka och ofta översvämmade delen av Riversideängen blir allt hårdare och från entreprenörer som är experter på grundförhållanden döms placeringen ut. Det har varit svårt att övertyga politikerna om att man måste tänka om.  Även nu anser en del politiker att det är kört. Principbeslut har fattats och tjänstemännen är i full färd med planering.  
Men andra politiker anser att man måste kunna tänka om när starka skäl finns. Än har inte spaden satts i jorden och senast för någon vecka sedan visade sig Riversideängen passa för helt andra ändamål än bad.  Ett evenemangsområde-
- Jag har länge tittat på Samnerödsfältet, säger Lanestam.  Det är idag ett stort skrotupplag och ligger nära centrum.  Runt berget skulle man kunna lägga en restaurang. parkeringshus och lokaler för utbildning t ex.
- När jag testat poltikerna på detta förslag möter jag ett stort intresse och då tycker jag det är hög tid att denna placering kommer med i resonemanget och att man inte kör fast i ett förslag som döms ut på så många håll.
Här ska det nya badhuset ligga enligt nya förslaget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar