måndag 25 augusti 2014

Åldringar och tonåringar i uddevallapolitikenThomaa Görling ger inte upp ssin kamp för Uddevallas framtidtrots sina 80 år.  Han är äldst på de vallistor  som angivit åldern på kandidaterna. Han är mest känd för sin kamp för järnväg och cyklar själv mycket. Nu är utbyggnad av järnväg  ett hett ämne i Uddevallapolitiken så där behövs säkert en erfaren politiker. (Bild: Sveriges Radio)

Ska vi ha 84 åringar i kommunfullmäktige i Uddevalla?  Eller 19 åringar?  Några partier väljer att på sina listor ange ålder på kandidaterna och det är intressant läsning.  Varför  vågar inte alla partier meddela oss denna uppgift?

En amatörmässig koll på  de listor där ålder förekommer och jag finner att Thomas Görling  som nu är miljöpartist ställer upp med sina 80 år och 84 när mandatperioden är slut.  Ingen kan klaga på erfarenhet  och hans eventuella brister i kunskap om ungdomsvärlden kompenseras av Katarina Udden som är bara 20 år. Partiet väljer att inte redovisa ålder för alla kandidater som kanske är inte åldersrekorden ovan ofullständiga.
Centern har också en rejäl spridning.  Jakob Olsson är bara 19 år och fortfarande tonåring men får sällskap av partiets ålderman Jack Andersson som är 76 år.,
Även Folkpartiet har en 76 åring på listan nämligen Gunvor Lindberg 76 och får sällskap på listan av Sara Ibrahim 21 år.
KD:s äldsta kandidat är Margareta Johnsson 67 år och yngste kandidat Milat Kolmendi 21 år.
Sverigedemokraternas Rolf Carlsson är äldst på partiets lista och Conrad Andersson 20 år yngst.
Det nyaUddevallapartiet har 76 årige advokaten Rune Johansson högst på åldersstegen och längst ner kommer Anders Thorn med sina 32 år.

Var och en får bedöma vilken betydelse åldern har. Erfarenhet är givetvis bra men finns kanske gränser uppåt också.  Om en 19 åring ska vara med att fatta viktiga och strategiska beslut för Uddevalla krävs en särdeles god begåvning för uppgiften och man får hoppas att hans bristande erfarenhet kan kompenseras med råd från de mera erfarna.
Åldrarna på listan kan ju också vara missvisande eftersom valet inte är klart och flera kanske aldrig kommer in i fullmäktige.

Rekordet jag känner till är Lennart "Aktiestinsen" Israelsson som ställer upp i Nässjö för bondeförbundet som han kallar partiet. Det handlar om centern men Stinsen är snart 99 år och tycker kanske att det gamla namnet passar bättre.  Han har uppmärksammats i radio  där han fått frågor om vad han tänker göra för sin hemstad.  Jag gratulerade honom och påminde om att mandattiden är fyra år!  Han såg inte detta som något problem utan snarare som att han har något att se fram emot under de närmaste åren. Han hade också i somras planer på att föreslå en turne runt om i landet med Annie Lööf, som han tycker är för ung och oerfaren.  Lennart kan i alla fall berätta för sina kamrater i fullmäktige hur man med rekord lön kan bli mångmiljonär om man är långsiktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar