tisdag 3 juni 2014

Så kan du använda skatteåterbäringen
Så här använder du extrapengarna
Aktieutdelningar och skatteåterbäring gör dig ”rik”

Utdelningarna från de flesta börsbolag är redan utdelade och nu väntar återbäringen på skatten för den som planerat dåligt.  Hur ska du använda dessa pengar? Här  är några självklara sätt att se på rikedomen.
När det gäller skatteåterbäringen så är det optimala plus minus noll. Alltså ingen kvarskatt och ingen återbäring.  Den senare ses av många som en present från staten när det i själva verket är så att du lånat ut pengar till staten räntefritt.  Andes Borg tackar och tar emot men för egen del kanske man bör fundera  över lämpligt skatteavdrag.  Kanske bör man plussa på avdraget något om det blir kvarskatt år efter år. Om man å andra sidan vet om att det blir kvarskatt så kan man ju placera pengarna själv under året med avkastning som hamnar i egen ficka istället för statens.  Dock varning för riskfyllda placeringar som gör att kassan är tom när skatten ska betalas.
Om man får tillbaka år efter  år så är också läge att se över avdraget.  Avdraget kan vara för stort genom avdragsgilla utgifter som räntebetalningar  eller för liten jämkning. 
Se över jämkning och skatteavdrag är alltså första åtgärden om inte skattekontot slutar på noll.
Vilket konto är bäst?
När det gäller utdelningar på aktier finns flera saker att fundera över.  Den som fortfarande har aktier eller andra värdepapper på  depå eller konto där det görs skatteavdrag med 30 procent bör kolla om det kanske är bättre att öppna ett investeringssparkonto,  ofta förkortat ISK.  I det senare fallet får man utdelningar och även vinster utan skatteavdrag men får däremot en schablonbeskattning på hela innehavet oavsett om man gått med minus eller plus.  Skatten ligger på drygt 1,5 procent  per år och är lönsam placering om avkastningen överstiger statslåneräntan.
Med dagens låga ränta är det klart fördelaktigt att placera nyinvesteringar på detta ISK. En nackdel är att man förlorar kvittningsmöjlighet, alltså att kvitta vinster mot förluster.   Den långsiktige spararen har kanske aktier liggande sedan årtionden tillbaka med stora latenta vinster som drabbas hårt om man ska sälja  och det måste man för att kunna flytta in aktier till ISK.  Det går inte generellt att säga vad som är bäst i detta läge.  Själv har jag en aktie som gått ner kraftigt och som jag väntade mig en rekyl uppåt på så jag ville ha ökningen ”skattefritt” och lyfte in aktien i ISK. Blev ingen uppgång utan en fortsatt rejäl nedgång och  ligger nu  99, 5 procent back!!!!  I kronor räknat bara några tior men visar hur fel det kan bli.
Hög totalavkastning
Utdelningarna kan också användas på olika sätt.  För att få bra hävstång krävs att utdelningarna återinvesteras.  Aktiespararnas tidning har förnämliga tabeller där man se skillnaden mellan kursuppgångar och totalavkastning, dvs i senare fallet återinvesterade utdelningar.  Men att år efter år bara investera igen innebär ju att man inte använder pengarna till konsumtion utan bara för att förmera sitt kapital. Denna senare modell är bra för den som vill bygga upp en portfölj och inte behöver eller vill använda slantarna direkt.
 Många använder avkastningen  som kan uppgå till 4-5 procent till att betala räntor på lån.  Med dagens låga räntor räcker utdelningen för både räntor och lite amortering.  Unga som vill bygga upp en förmögenhet kan lämpligen återinvestera avkastningen. Kan räkna med dubbling av kapitalet på 7-8 år i normalfallet, dock inte så under senaste finanskrisen.
Extra krydda
Sparare ser också möjligheten att använda utdelningen som en extra  krydda  i vardagen. Känner personer som bjuder hela släkten på en resa varje år med hjälp av utdelningarna.   Eller varför inte bygga om köket, badrummet  eller ett uterum när man dessutom får rotavdrag på jobbet.  Kan bli en bra utveckling av insatt kapital vilket visar sig den dag huset ska säljas.
Vilka aktier man bör satsa på finns delade meningar om.  Varje dag erbjuder analytiker i olika tidningar och läger hjälp med ”goda” råd.  Den store investeraren Warren Buffet har gett order till sina efterlevande – han är till åldern kommen och inser att livet är begränsat – att aktierna i hans enorma portfölj  ska placeras i en indexfond som alltså följer börsutvecklingen.  Den ska ha låg avgift, helst ingen alls och jag tror detta kan vara en bra lösning för fler.  Alltför många förvaltare lyckas dåligt med sina ”aktiva förvaltningar”  till höga avgifter som i längden är förödande för  slutresultatet. 

Amortera
Ett utomordentligt tillfälle att öka amorteringen uppstår också med en extra slant.  Snart vänder räntorna uppåt och det kan vara skönt att pressa ner lånen. Med höga lån och höga räntor blir sårbarheten besvärande och kan orsaka bekymmer.  "Den som är satt i skuld är inte fri" sa Göran Persson en gång. Det är så sant men skuld bör också sättas i relation till tillgångar. Få kan köpa en bostad utan lån och då har ju bostaden ett värde som bör balansera lånet.  Men om värdet stiger hjälper det inte om räntorna drar iväg. Man kan inte sälja delar av bostaden för att betala räntor. Så en extra amotering är ett gott råd.
 
Karl-Eric Magnusson

 (Delar av denna krönika publicerades i Uddevalla-Posten tisdag. Vill du följa med i mina resonemang och råd om pengar eller av andra skäl vill veta mer om vad som är på gång i Uddevalla  så prenumerera på den lokala tidningen)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar