måndag 28 april 2014

Folkpartiet och vargen

 EU ska bestämma om vargen i Sverige anser folkpartiets Marit Paulsen. Hon är helt ensam om denna åsikt bland toppnamnen på listorna.


Tidningen Svensk Jakt har ställt några jaktfrågor till tio som står överst på listorna till EU valet.  En av frågorna lyder: Vem ska bestämma över hur många vargar, lodjur, björnar etc vi ska ha i Sverige? Är det EU eller är det Sveriges riksdag?

Samtliga utom Marit Paulsen i Folkpartiet tycker att Sveriges riksdag och de som står närmast jakten ska avgöra.  Men Marit Paulsen har ett kort och koncist svar: Det ska EU göra.

Detta är nog en viktig upplysning till alla djurägare i Sverige som upplever hur vargarna härjar i fårbesättningarna.  Och även jägare kan notera denna inställning i vargfrågan.  Har Marit Paulsen verkligen sitt parti och partiets väljare med på denna kategoriska överstatliga beslutsordning?

lördag 19 april 2014

Deklarationstips i sista minuten

Deklarationstips
 i sista minuten
Senast den 5 maj ska deklarationen  vara inlämnad. För några år sedan fylldes löpsedlar och tidningar med avdragstips.  Men idag kan de flesta bara trycka på godkänt på Skatteverkets hemsida.   Dock  finns fortfarande en del smarta tips och här är 18 sådana.
Resor till och från jobbet var tidigare en stor avdragspost liksom ”övriga avdrag”.  Nu är gränsen 10 000 kr och bara resebelopp däröver är avdragsgilla. Då bortfaller de flesta resor i  tätorter och jobbet på Skatteverket minskar dramatiskt.  När det gäller övriga avdrag så gäller gränsen 5000 kr och även då försvinner småavdragen.  Historierna om hur man försöker hitta bra avdrag är många. Riksdagsledamoten som försökte göra avdrag för blommor i fönstren  eller avdrag för representation med  dyr lunch strax före midnatt utan att kunna ange vem som bjudits mer än att det är ”väljare”.  Dessutom tyckte skattemyndigheten att notan som i huvudsak bestod av vin var häftig  liksom tidpunkten för lunch.  Såg kanske fel på klockan. Tolv på dagen blev tolv på natten!
Sova gott om natten är för de flesta av högre värde än ett tveksamt avdrag. Dock kan man dra av precis vad som helst om man bara talar om vad avdraget gäller. Om du under  ”Övriga upplysningar” på sista sidan anger att avdraget på 50 000 kr avser en kryssning i Västindien för att koppla av och klara jobbet bättre  så är risken betydande att inte avdraget medges.
·         Bostadsförsäljning. Ny tjänst hos skatteverket.  Gå in på skatteverket.se och skriv ”räkna ut vinst vid försäljning av bostad”.   Du svarar bara på ett antal frågor och så är hela blanketten klar – för kontroll förstås.
·         Har du ägnat dig åt näringslivsverksamhet får du en blankett NE även om du inte gjort något i företaget under året.  Du kanske har ett underskott som kan skjutas framåt tills det blir inkomst. Men många som avslutat verksamheten låter bolaget vara kvar och då får du vänta till i december för att få slutbesked om skatten. 
·         Allt för många kollar inte uppgifterna i blanketten om inkomst från arbetsgivaren eller kapital.  Det bör du göra.  65 miljoner kontrolluppgifter ska föras över till blanketterna och det kan lätt bli fel.
·         Rut och Rot. Utgiftsräntorna kan fördelas mellan makar om båda står för lånen. Det kan finnas skäl att ändra fördelningen t ex för Rot och Rut.  Eftersom detta avdrag görs på skatten krävs  att man betalar tillräckligt mycket skatt så det räcker för avdraget.  Många pensionärer kommer inte upp i maximalt avdrag och då en omfördelning av räntorna förbättra läget. Ett annat sätt kan vara att omfördela Rot eller Rut avdraget så att den som högre skatt tar större del.  I båda fallen bör man se till ändringarna sker i bådas deklarationer.  Även återföring av uppskov kan användas för i samma syfte.
·         Om man överlåtit en del av bostaden till maken för att utnyttja rotavdraget maximalt ska eventuellt uppskov återföras till beskattning.
·         Många hoppar högt av glädje över att få återbäring på skatten. Gör inte det. Du har lånat ut pengar nästan gratis till staten istället för att t ex köpa en bra aktie som ger dig god vinst.  Det är ingen gåva från staten du får utan bara en återbäring på för mycket inbetald skatt. Se helst till att slutsumman blir noll.
·         Den som studerar och bor på annan ort kan få avdrag för tillfälligt arbete även om detta sker på hemorten och boende i föräldrarnas eller annan anhörigs bostad.  Bostaden på studieorten måste man då ha kvar.
·         Trängselskatt är nytt för året och du får dra av för denna utgift om du använt egen bil till jobbet.
·         Nytt datum i år för inlämning av deklarationen. Nu den 5 maj. Se till att lämna deklarationen i tid. Förseningsavgiften är nu 1000 kronor och efter tre månader dubblas den.
·         Man får tjäna upp till 18 823 kronor skattefritt
·         Bolagsskatten har sänkts till 22 procent
·         Uthyrning av privatbostad är nu mycket lönande och schablonavdraget har nu höjts till 40 000 kronor. Gäller inte uthyrning till arbetsgivaren
·         Aktier.  Den som har aktier kan antingen skatta för eventuell vinst och utdelning  eller ha aktierna eller fonderna på investeringssparkonto. I det senare fallet är det helt bekymmerslöst och på deklarationsblanketten står en summa som underlag för schablonbeskattning.  Behöver inte tänka på blankett K4 och inte heller hålla reda på anskaffningskostnad för sålda aktier. Många har svårt att hitta gamla köpnotor och då får man använda schablonregeln innebärande att aktierna anses anskaffade för 20 procent av försäljningspriset.  Den senare metoden är valfri och lönar sig om vinsten uppgått till över 400 procent.
·         Den som fått aktierna i gåva eller arv övertar givarens anskaffningsvärde. Tänk då på att bevara köpnotorna vilket ofta missas om man ger till exempel  barnen aktier.
·         Numera finns ingen gåvoskatt, arvsskatt eller förmögenhetsskatt så det är fritt fram att fördela vad man har.
·         Några avdrag som många missar är  aviseringsavgifter, bankfack, dataprogram för hantering av aktier, avgift för aktiedepå, facktidskrifter, depåavgift för aktiedepå, porto, rådgivning och en del annat., Men tänk på att utgifterna måste ha samband med kapitalförvaltningen. Det går inte att dra av för veckotidningar ens om de handlar om aktier som t ex Dagens Industri eller Veckans Affärer.  Kurser i aktiekunskap får man inte heller göra avdrag för liksom skatterådgivning.
·         Utnyttja utrymmet för ”övriga upplysningar” att förklara tveksamheter så minskas risken för att bli anklagad för skattefusk.  
·         E-deklaration rekommenderas varmt.  Dels finns blanketterna delvis ifyllda redan på Skatteverkets hemsida och dels får man besked om skatten direkt. Ett kvitto på att deklarationen mottagits får man också.    den trycka blanketten man fått finns koder som kan användas i de fall inlämning är möjligt på detta sätt.

Karl-Eric Magnusson

(Denna artikel har varit publicerad i Uddevalla-Posten)

Sveriges äldste orgelbyggare gör orgeln mjuk i Herrestad

Orgelbyggaren Sven Anders Torstensson och kyrkomusikern i Herrestad har mycket att resonera om inför ombyggnaden.
Sveriges äldste orgelbyggare
gör orgeln mjuk i Herrestad

Sven-Anders Torstensson är Sveriges äldste och mest erfarne orgelbyggare. Han började sin bana som lärling redan på 1950 talet och den långa erfarenheten ha en lugnande effekt på den som bekymrat ser alla orgelns delar på läktaren i Herrestads kyrka. I höst ska ombyggnaden vara klar.

Församlingens mångårige kyrkomusiker Hanz Blomdahl tittar spänt på när bit för bit skruvas loss och snyggt radas upp på läktaren för vidare transport till verkstad i Lidköping. Blomdahl är givetvis mycket förväntansfull  när han tänker  på de nya möjligheter till varierad musik som kommande förändringar ger.  Han tvivlar inte ett ögonblick på att bitarna hamnar på rätt plats igen.
Hanz Blomdahl är mycket glad över att han lyckades övertala Sven-Anders att åta sig ombyggnaden. Ingen självklarhet när han med råge passerat normal pensionsgräns.

-          Men egentligen var det nog min fru som fick mig att ta ett så stort arbete i min ålder, säger  Sven-Anders som en lätt korrigering.
-           Jag planerade och förberedde  mig noga innan jag tackade ja, säger han.  Nu känns det bara inspirerande att göra detta instrument till en mångsidig och ackompanjemangsvänlig orgel.
Sven-Anders Torstensson  gör en expose över orglarnas historia och förklarar att Herrestad har ett instrument som blev mycket vanligt på 1950 talet och framåt. Han betraktar utvecklingen som ett ”misstag” då dessa orglar skulle efterlikna barockinstrument som är mjuka och varma i klangen. Men så blev det inte, 50-talsinstrumenten i Sverige blev istället hårda och kalla i klangen.
Byte av tre stämmor som är mjuka och har mera grundton i klangen och omintonation av övriga stämmor skall råda bot på detta förhållande.  Herrestads orgel kommer att ha en bred och mjuk klang som ändå är festlig och glad när arbetet är avslutat.
Började som 14 åring
Den nu 75 årige orgelbyggaren  berättar om hur han redan som 14 åring  fick erbjudande om att börja som lärling hos Smedmans orgelbyggeri på 1950-talet.  Han känner kyrkan utan och innan sen barndomen då både mor och far var engagerade där.  Musiken har han också med sig från barndomen och redan som 12- åring kompade han ”Hosianna” när kyrkans kör sjöng.
Han spelar gärna fortfarande men någon musiker är han inte enligt egen utsago.  En orgelbyggare är mer hantverkare i både trä och metall än musiker.
-          Men den som bygger instrument av detta slag måste vara god intonatör och ha en känsla för klanger, vilket är helt avgörande för slutresultatet, understryker Sven-Anders Torstensson.
Sven-Anders   är en ödmjuk herre som inte på något vis vill döma ut tidigare orgelbyggare  och därmed orgeln i Herrestad men trenden ledde i fel  riktning i mitten av förra seklet.  Det gör vi annorlunda nu.
Kontrollant för orgelns ombyggnad är Göteborgs domkyrkoorganist Bengt Nilsson.
Kyrkomusiker Hanz Blomdahl har redan en lång rad musikaliska inslag under hösten  inbokade och gräddan av musiker på marknaden  har tackat ja.


Orgelfakta Herrestad
1834 inköptes första instrumentet i kyrkan, ett s k ”Dillners Psalmodikon”. En tonlåda, ett ensträngat instrument med sifferbeteckningar som angav tonerna och det spelades med stråke.
1870 fick kyrkan sin första orgel, som varit med på flera ställen innan den kom till Herrestad. Ursprungligen byggd för Tanums kyrka 1792 av orgelbyggaren Johan Eberhardt junior. Sen flyttades den till Strömstad och 1819 köptes den av Uddevalla församling som i sin tur sålde den till Herrestads församling 1869 för 1250 riksdaler. Bagare B Larsson i Uddevalla fick i uppdrag att installera orgeln. Han tillverkade även en halvstämma till orgeln och han blev från 1870 församlingens förste organist.
1900 inleddes en större reparation av kyrkan med start av ombyggnad av orgeln  Orgelbyggare Magnusson gjorde jobbet som bestod i omintonering och insättning av tre nya stämmoer. Arbetet var klart och besiktigat den 27 mars 1900.
1934 ny ombyggnad av orgeln. Orgelfirman Lindegren satte då in en pneumatisk orgel på två manualer och pedal, omfattande 14 stämmor.
1971 fick kyrkan en helt ny orgel byggd av Lindegrens Orgelbyggeri i Göteborg. Den har  17 stämmor, två manualer och pedal, med mekanisk registratur och traktur.  
Musikdirektör Gunnemar Carlstedt i Uddevalla skriver i sitt besiktningsutlåtande från den 23 augusti 1971:  ”Orgeln har genom skickligt intonationsarbete fått en glansfull och bärig tuttiklang. Även enskilda stämmor och stämkombinationer ger ett synnerligen tilltalande intryck. Sålunda har Gedackter och Flöjter värme och intensitet. Lagom spottande tonansats ger färg och karaktär.  Särskilt vill jag i denna stämgrupp framhålla Svällverkets Gedackt 8 och Koppelflöjt 4 vilken senare har en ljus och klar klang med aknytning till gammal svensk orgelton. Principalerna är sobra och  Mixturerna glansfulla och med förmåga att bilda fin klangkrona. Rörstämmorna är väl sammansmälta med den övriga orgelklangen och var för sig med fin karaktär. I övrigt är intonationen jämn och  stämmorna väl avpassade efter varandra. <pedalverket hävdar sig mycket väl även i tuttiklang. <mekaniken arbetar perfekt, är lättspelad och ger fin repetition. <även med koppel och i snabbbt passagespel har den spelande god kontakt med instrumentet.  Som helhetsomdöme kan sägas att  Lane Herrestads kyrka nu fått ett ytterst värdefullt instrument, byggt med omsorg och skicklighet och intonerat med god smak och konstnärlighet”
2014 byggs orgeln om av  den erfarne orgelbyggaren Sven-Anders Torstensson i Lidköping. Tre stämmor byts och orgeln får en bredare och mjukare klang som ger nya möjligheter till varierad musik och ackompanjemang.


fredag 18 april 2014

Staxäng bok nu även som talbok Prosten Sten Edgars memoarbok  "Jag heter Sten Edgar" finns nu också som talbok.  Det är Sveriges författarförbund och "Myndigheten för tillgängliga medier" (MTM) som fattat beslutet och Bibliotekstjänst administerar. Det tar drygt 14 timmar att lyssna igenom hela boken och den kommer att finnas även i den är formen på biblioteken i framtiden.
Boken som kom ut förra året är på cirka 250 sidor och det är Staxäng som berättar som sitt spännande liv som präst på olika ställen alltifrån Örgryte, Guldheden och  Strömstad till franska Rivieran.  Boken har blivit mycket uppmärksammad i medierna och främst är det insatsen i Strömstad  som beskrivs.
- Jag känner mig verkligen hedrad, säger prosten Staxäng.  Det känns märkligt att sitta och lyssna till sin egen bok som läses av en mycket duktig uppläsare.