onsdag 19 mars 2014

Största skanalen i Sverige eller storm i ett vattenglas?

"Konspirationen klarlagd".  Bohusläningens svarta krigsrubriker drar en slutsats som jag inte finner bevisad i det presenterade materialet.  Att som ledarskribenten förkunna att "syftet med manövern var att sätta dit Ronald Rombrant, helst ge honom sparken" kan man ju skriva som en åsikt i en ledare. Men att på nyhetsplats driva denna linje kräver mer än misstankar. Rombrant framställs som det snälla lammet som  vargarna kastar sig över utan anledning.
Det borde vara självklart att tjänstemannen på sin arbetsplats i Uddevalla  förutsätts använda kommunens telefoner och övrig kontorsutrustning enbart för sitt jobb. Det har visat sig att inte så skett och även om det bara rört sig om drygt två minuter om dagen som tidningen gör till en bagatell så borde rågången vara klar. Privata samtal rings på privata telefoner, inget annat. När tjänstemannen ondgör sig över avslöjandet  att han ringt sin fru eller dotter eller en journalist så spelar antal samtal eller tidslängd mindre roll. Att hinna prata med så många på två minuter kan ju tolkas som ytterst effektivt använd tid om man vill vara vänlig i överkant.   Trebarnsamaman som råkade ta med sig en passagerare i den tomma tjänstebilen när ändå bilen skulle vägen fram  ledde till att hon fick sparken är en relevant jämförelse.
Hur vet man att det rör sig om konspiration och med angivet syfte att få bort tjänstemannen?  Om nu Roland Karlsson hört rykten om att hans politiske motståndare skötte politiken från sin arbetsplats i en annan kommun så hade han två val. Antingen strunta i uppgifterna eller förmedla misstankarna till arbetsgivaren i Uddevalla.  Jag som skattebetalare i Uddevalla är inte beredd att godta att anställda på sin arbetstid gör annat än sköter sitt jobb.
 Journalister som nåtts av denna misstanke borde givetvis ha hört en ringklocka och själva startat en granskning. På samma sätt som skedde när El Naggars samtal och verksamhet i Egypten undersöktes.  En rutinkoll är då att gå till offentligt material som t ex telefonsamtal.
Roland Karlsson har precis som vem som helst rätt att begära ut listorna från kommunen. Han kunde givetvis själv ha uppsökt kommunkontoret för att få ut listorna men det är inte heller särskilt märkligt om han kontaktar partikollegan som överlämnar begäran och sedan återsänder de framkomna uppgifterna. Att detta skulle vara en bevisad konspiration i syfte att få bort tjänstemannen finner jag inte fog för att påstå.
Det förvånar mig att ledarskribenten som vanligtvis är en både klok och påläst herre drar slutsatsen att detta skulle vara den största skandal som drabbat kommunsverige detta sekel. Jag har ett ännu längre journalistliv än skribenten och hade många perioder i karriären som uppgift att skriva just om skandaler och särskilt av den här typen i kommuner.  I min värld är detta storm i ett vattenglas men visar också hur man kan haussa upp en historia till orimliga proportioner.  Så var det även i Göteborg när Uppdrag granskning fann att en stadens skickligaste företagsledare med flermiljoninkomster köpt ett kvinnoplagg för 500 kr och angivit som lunch.  Han fick avgå och lämna idrottsklubbstyrelsen trots att det kanske var bästa vd som det kommunala bolaget någonsin haft.  Jag har lärt mig efter över 50 år i branschen att hantera sådana här "skandaler" med viss försiktighet

Jag håller däremot helt med om folkpartiets hantering av denna kris är under all kritik  Roland Karlsson borde givetvis omedelbart berättat vad han höll på med och fått journalistkåren att haka på om han nu misstänkte oegentligheter. En så erfaren politiker som Roland Karlsson borde ju ha begripit att det aldrig lönar sig att ljuga eller tiga.  Det finns alltid duktiga grävjournalister som tar fram sanningen. El Naggar borde också direkt ha berättat allt direkt utan utan förbehåll.  Länsförbundsordföranden Lars Tysklind gör inte mycket väsen av sig som politiker men han borde ha slagit näven i bordet och krävt öppenhet.
Förtroendet för partiet är nu skadat och det är Tysklinds uppgift att på hemmaplan visa handlingskraft. Ett parti som döljer sanningar i månader är inte värd någon beundran från den som värnar om öppen demokrati. Om detta är den största skandalen i Sverige så borde partiet även på riksnivå reagera snabbt och effektivt, inte tiga.  Bohusläningen bör tvinga ledningen att åtminstone uttala sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar