torsdag 13 mars 2014

Benders satsar stort i Uddevalla
Benders är nu på plats på gamla Pininfarinas ägor på Fröland i Uddevalla.  På torsdagen gästades Skansen Rotaryklubb i Uddevalla av marknadschefen och vice vd Mats Jakobsson  som berättade om företagets historia och visioner för framtiden. 

Benders startades ute på Varaslätten av Karl-Erik  Bender 1960.  Han fyller i år 80 år och är i full verksamhet utan nedtrappning. Han är son till en lanthandlare och råkade av en tillfällighet köpa en takpannemaskin. Detta blev starten på en koncern som idag har 470 anställlda och omsätter 1,4 miljarder i 19 produktionsenheter i många länder med Grekland  och Skandinavien i nord syd och USA i väster. 
Karl Eriks son Ove Bender som idag är 57 år är numera vd och visionen att behålla företaget inom familjen drivs hårt liksom obereoendet av banker.

Eget tåg
 Köpet av Bohusläns Kooperativa Stenindustri ekonomisk förening blev starten för verksamhet i Bohuslän. Ingen lätt match att ta över ett föreningsägt industriföretag med många ägare. Senare köpte Benders också Uddevalla Cementindustri i Uddevalla.  köpet av den gamla Volvofabriken innebär att lokalerna ute på Fröland  blir basen för fortsatt expansion. Dessa lokaler som företaget vid första anblick tycktes för stora visar sig nu vara alldeles lagom.
Företaget kommer fortsättningsvis att förädla granit samt producera betongprodukter och även ha Uddevalla som distributionscenter för samtliga produkter.  Järnvägsspår och hamn ligger helt i linje med företages miljöpolicy. Man har skaffat ett egetn transporttåg  som transporterar produkterna och ett eget flygplan som transporterar kunder och används för att besöka fabrikerna. Snabbt och effektivt. 

Utställningshall och restaurang
Det finns planer på att använda lokalerna på Fröland till bland annat en idepark och utställningsområde både utomhus och inomhus ska byggas upp för att visa kunder och andra intresserade  Benders hela utbud.  Även en restaurang planeras inom området.
Intresset för hästar har gjort att i koncernen även ingår ett antal travhästar som visat sig framgångsrika i flera tävlingar. Samtliga hätar bär efternamnet Palema.
Verksamheten vid Benders bedrivs i så enkla former som möjligt och fram till nu har man klarat sig utan till exempel personalchef.  Man vill också gå försiktigt fram för att inte bli beroende av banker. En förutsättning för framgång är också tillgång till sten vilket inte är självklart trots Bohuslän som stenrike.

Benders har ett eget flygplan för att arbeta effektivt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar