måndag 10 februari 2014

Unga entreprenörer i Lysekil framgångsrika
Lysekils Rotaryklubb: 
Unga entreprenörer berättade om sina framgångar

Företagarna Cheyenne och Fredrik Röckner i Lysekil berättade om sin verksamhet och företagande vid Lysekils Rotaryklubb. Det blev spännande och omväxlande entreprenörskap.

Fredrik Röckner flyttade till Lysekil för drygt 24 år sedan. Han är idag gift och kompanjon med Cheyenne Röckner, och tillsammans har de sex barn: Isabella, 24, och Louise 18, Jonathan 27, Dustin 18, Philip,16 och Quentin, 13 år .
Det hela började med att Fredrik föddes i Lund och flyttade sedan runt med sin familj i hela Sverige. Fredrik bestämde sig för att bli kock redan i grundskolan, kvalificerade sig efter några år från att vara köksdräng och sedermera 2:e kock i Örebro på Frimurarlogen till lärling på anrika Grand Hotell i Stockholm.
Kökschefen Manfred Mankoff tittade strängt på Fredrik och skrev på pappren och slängde ner honom i källaren, där han fick börja om från grunden med att tornera rotsaker.
Köksmästare Willy Abler fick uppdraget att se till så att Fredrik ej tog sig några friheter, hans arbetskollegor var 18 kockar, 15 kallskänkor, 6 i slakteriet samt 5 i konditoriet + några i kaffeköket.
Fredrik arbetade sig upp till Franska öppna köket på Grand Hotell och där fick han börja skapa.
Jobbade därefter vidare runt i Stockholms krogliv, arbetade ofta gratis på kvällar och helger -för att få chansen att arbeta och ta lära av välkända kockar.

Fick jobb på finkrog
Fredrik hoppades att en dag få anställning på en av finkrogarna och 1987 hörde stjärnkrogen P&N (Paul & Norbert) av sig och gav Fredrik chansen.
Norbert Lang blev nu Fredriks läromästare och är det än idag, nu fick han äntligen chansen, året därpå plockade krogen en stjärna i Guide Michelin.
I slutet av 1988 hörde Eriks Fisk av sig. Fredrik tackade jag och började arbeta med Fredrik Eriksson och Ulf Kappen, båda välkända inom restaurangakademin, det blev tillslut en stjärna även för Eriks Fisk.
Fredrik vill helst tillägga att det är inte bara maten som ger en krog en eller fler stjärnor, det är självklart servicen och helheten. För annat än maten tillkommer utmärkelsen korslagda bestick. Det är oerhört svårt att nå den perfektion som inspektörerna kräver av en krog att få en stjärna och det kan ta flera år av ständiga tester i hemlighet för att kvalificera sig, sedan kan du bli av med direkt.

Flyttade till Lysekil 1990
Stolt som en tupp flyttade Fredrik den 12 Januari 1990 till Lysekil, han hade tagit anställning på Gullmarstrands konferensanläggning.
Efter en tid valde Fredrik att tacka ja till ett erbjudande att mönstra på fartyget och Kemtankern M/T Miro. Fredriks blev ansvarig att ta hand om köket för den 16 mans stora besättning samt planera och göra de viktiga inköp som omfattar alla förnödenheterna ett fartyg behöver i yrkesmässig fart. Provianteringar gjordes normalt nere på kontinenten och Fredrik upptäckte ganska snart att det fanns ett stort behov av service även i Brofjorden och Lysekil med omnejd. Det fanns ingen Skeppshandel (Skeppsfurnerare) för fartyg i yrkesmässig fart i Lysekils-området.
Startade Skeppshandel AB
Den 22 Oktober 1991 ritade Fredrik ett kryss i taket ombord i byssan och började nu skissa på en affärsplan. Han gick iland och registrerade handelsbolaget Lysekils skeppshandel HB, hans dåvarande svåger Nils hade en bilmekanisk enskild firma vid Lysekils Trä och han valde att hoppa på idén.
De började arbeta med fyra tomma nävar och massvis med vilja. Föräldrar gick i borgen för varsin checkräkningskredit på 50.000 kronor och de båda började springa på alla fartyg som kom till Brofjorden och Lysekil, även skräddarsydda madrasser (80cm breda) som Börje Thuleskär tagit fram genom sängföretaget Carpe Diem som då startedes bars ombord på fartygen och visades upp.
Handelsbolaget växte så det knakade och växte ständigt ur sina lokaler, Fredrik sprang ofta till Gösta Hogander som han själv valde som sin mentor, fick goda råd och snart hyrde de lokal ute i Lyse industriområde av Gösta Hogander.

Köpte fiskebåtar
I mitten av 90-talet förvärvade de nu även ett par gamla fiskebåtar, en mindre dansk fiskebåt på 12 meter samt en större fiskebåt från Mollösund som mätte hela 16 meter med vilka de nu provianterade Råoljefartygen med, ibland lånade de även en stor pråm av Hans Harrissons bolag Bryggbyggaren Vargen och lastade pråmen med reservdelar som kom från rederier från hela världen tillsammans med övriga förnödenheter de själva sålt in, bolaget fick god hjälp av kommunens alla skeppsmäklerier som rekommenderade skeppshandeln för dessa rederier.
Fredrik klev av Skeppsfurneraryrket 2004 och valde nu en helt ny inriktning, en kort tid hjälpte han igång ett nystartat bolag inom stenmaterialindustrin och 2005 tog han anställning som försäljningschef för Industriell radiostyrning AB (IRAB).

Köpte hus i Lahälla
2006-2007 förvärvades bolaget IRAB av Koncernen CAVOTEC Group, Fredrik nyanställdes nu som försäljningsingenjör och arbetsfältet växte. Våren
2007 började Fredrik och Cheyenne att leta hus utanför Lysekil och fann den gamla Stenförvaltarbostaden i Lahälla och slog till.
Åren mellan 2007 och 2013 har varit händelserika år för Fredrik och Cheyenne.
Under sommaren och hösten 2008 började Fredrik och Cheyenne att skissa på planer att bilda ett nytt bolag för utveckling, tillverkning och försäljning av industriell radiostyrning. Oktober 2008 registrerades bolaget RadioControl SMD AB och omgående började Cheyenne nu att färdigställa kontor och verkstad. Fredrik lämnade i slutet av december den större koncernen tillsammans med en medarbetare från bolaget och den
1 januari 2009 var de igång.
2009 såg Fredrik och Cheyenne stora möjligheter att förädla det historiska Lahälla hamnområde. De båda tog kontakt med markägare från Stockholm och lyckades tillslut att förvärva 10 ha + lika mycket vattenrätt i Brofjorden. Den befintliga marinan hade redan 65 båtplatser och låg inom ramen för Lysekils kommuns översiktsplan Brofjorden 2006 att hamnområdet i Lahälla var planlagt för mindre marina för fritidsbåtar.
2010 bildade Fredrik och Cheyenne bolaget Lahälla Granit Marina som idag ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB som omfattar uthyrning av båtplatser. Redan 2009 skissades ett utkast för masterplan som presenterades för kommunen i samband med att Cheyenne och Fredrik bjöd in till samråd med berörda parter som Preem, Svitzer samt närboende. Ett större sjömagasin har idag uppförts och ska rymma hamnkontor och verkstad. Vågbrytare med totalt 255 båtplatser är planerat i hamnbassängen.
Fredrik och Cheyenne påbörjade nu även arbetet med att försöka bevara och förvalta Lahälla Stenknottfabrik för eftervärlden. Visionen är att skapa ett enklare stenhuggerimuseum med tillhörande mindre musikteater i orörd stenbrottsmiljö. Med hjälp av Thorssons Bygg, COOP, RIO kultur, Konstfack från Göteborg och Lysekils kommun samt en massa ideellt arbete lyckades de tillslut skapa ett vackert ljusspel med industriguidad vandring, arrangemanget blev välmottaget av allmänheten.

Köpte fastigheter på Grötö
2011 förvärvade Fredrik och Cheyenne de båda fastigheterna ute på Grötö från tidigare ägare av LYSEFRAKT AB. De hade hyrt delar av fastigheten redan från 2009 och det passade bra för båda parter att Fredrik och Cheyenne nu tog över fastigheterna. Idag är fastigheten uppdelad i flera delar, RÖCKAB bedriver vinterförvaring av fritidsbåtar i en egen större hall byggd 2007 vilket passar bra för den marina sidan för bolaget Lahälla Granit Marina. Dieseltruckarna som togs över 2013 av Lysefrakt använder främst Stahlgårds åkeri från Uddevalla men även den marina sidan har behov vilket optimerar använde och behov.
Grannar till åkeriet är det nystartade företaget "Grötö bil & båt", Fredrik och Cheyenne är stolta över killarnas förmåga att på kort tid bygga och skapa samt marknadsföra sig med små medel, killarna klev in och efterfrågade om det fanns någon lokal ledig och sedan årsskiftet
2013-2014 är de igång berättar Fredrik
.
Fem anställda
RadioControl SMD AB har idag 5 anställda och Cheyenne tog över VD posten 2012, Fredrik fortsätter med produktutveckling och försäljning. Bolaget har under 2013 formaliserat flera viktiga långsiktiga leveransavtal vilket borgar för fortsätta satsningar för att vidareutveckla deras egenutvecklade unika produktfamilj RADIOLOGIC.

Bott i London och Paris
Cheyenne Röckner (Flodén) är född 1966 och flyttade runt i Sverige under sin uppväxt, flytten gick även utomlands till London, Paris och Greenwich då fadern arbetade som direktör på IBM Svenska AB, mamman var hemmafru. I Paris gick Cheyenne i Svenska skolan tillsammans med 49 andra elever från årskurs 1-9, där i princip samtliga elever hade föräldrar som arbetade på IBM. Efter två år gick flytten till Greenwich, Connecticut i USA, här gick Cheyenne i Amerikansk skola i Stamford, väl tillbaka i Sverige gick hon en 3-årig Humanistisk utbildning på Rudbäcksgymnasiet i Stockholm samt en utbildning på Stockholmsuniversitet där studierna riktades mot socialt arbete. Största intresset i skolan var språk och socialtarbete.

Flyttade till Lysekil 2007
2007 flyttade Cheyenne och hennes två söner Dustin, född 1996, och Quentin, född 2000, till Lysekil. Efter flytt till Lysekil har Cheyenne jobbat som hemspråkslärare, vikarie på olika skolor i Lysekil och på häktet i Uddevalla, Cheyenne startade år 2008 tillsammans med sin make Fredrik RadioControl SMD AB där de säljer och utvecklar Radiostyrningar.
2012 utnämnde Deloitte ”Technology Rising Stars” RadioControl SMD AB till en 13:e plats som ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag.
Några av Cheyennes tidigare arbetsgivare är; American Airlines (Special services), Norrtäljeanstalten (Programledare), Notarie (Legal Retrieval Dallas Texas).
Presidenten Olle Fjordgren framfördes klubbens tack till de unga entreprenörerna.
H. G.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar