tisdag 4 februari 2014

Nils Torstensson död

Nils Torstensson död


Slöjdläraren Nils Torstensson i Uddevalla har avlidit i en ålder av 76 år. Han sörjes närmast av hustrun Britt-Marie.  Den bortgångne var under hela sin yrkeskarriär Uddevalla trogen och tusentals elever har fått lära sig använda verktyg av Nils. Han var också känd för sitt stora bil- och båtintresse samt inte minst speedway som han inte missade att se live.Under 40 års tid färdades han och hustrun längs väst- syd- och ostkusten  i familjens motorbåt. Även längs norska kusten kunde man se båten i hamnarna.
Nils följde sin far i fotspåren när det gäller yrkesval. Även pappa var slöjdlärare. Den unge grabbens  första år i Västervik gjorde att han hade synpunkter på de många båtägare som anser att endast västkusten duger som seglingsvatten. Det var därför naturligt att han och hustrun packade båten för en långsegling under sex veckor runt Sveriges kust och stannade till först i Västervik, där en färd på Göta kanal fullbordade rundresan.
Nils Torstensson var med och byggde upp slöjdundervisningen i Uddevalla i en tid då stor brist rådde på lokaler, särskilt i samband med uppbyggnaden av grundskolan från mitten av 1960 talet. Efter fullbordad utbildning och med behörighetsbeviset i hamn blev han eftertraktad av rektorerna i kommunen.  Han startade i Anegrund där man lyckades ordna lokaler och dit elever från hela stan kom. Först var det gamla folkskolans finalklasser som fick undervisning i slöjd och från mitten av 1960 talet grundskolan.. Ett populärt ämne för de elever som inte alls gillade att läsa teori ytterligare flera år efter att de räknat med att sluta skolan.
När Äsperödsskolan stod klar och grundskolan var på plats var Nils en självklar lärare där liksom på  Ramneröd dit han lockades över av ivriga rektorer som sökte de bästa krafterna.  Under fyra år inredde han och byggde upp tre slöjdsalar.
Det stora bilintresset hos Nils förde paret ut i Europa  på långa krävande bilfärder, mest söderut men även till ishavet i norr. Även vid de tillfällen då man anlitade flyg till soliga och intressanta öar var första uppgift vid framkomsten till destinationsorten  att hyra en bil.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar