torsdag 23 januari 2014

Ingemar Karlen hastigt avliden

Ingemar Karlen död

Ingemar Karlén Uddevalla har hastigt avlidit. Han skulle i augusti i år ha fyllt  72 år.  Karlen är en känd uddevallabo med ett långt yrkesliv  i gamla Kreditbanken och senare i Nordea. Han var också en profil inom kyrkan där han hade uppdrag både lokalt och på  stifts och riksnivå. Han var i många år ordförande i kyrkorådet i Uddevalla, han satt med i stiftsstyrelsen och på riksnivå i kyrkomötet. Han representerade folkpartiet. I Uddevalla kyrka var han också en allt i allo som kyrkvärd och han hade även flera uppdrag i föreningens Saronhuset.  Under senaste kyrkovalet var Ingemar Karlén ett ankare när det gäller organisationen och övrigt valarbete.  Flera ledamöter i styrelser och nämnder där Ingemar har varit ett aktat namn är bestörta och förklarar att en stor profil inom kyrkan har gått ur tiden. Han sörjes närmast av hustru och barn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar