tisdag 21 januari 2014

Veteraner avtackade i Herrestad

Valborg Delvret har suttit över 40 år i beslutande församlingar i Herrestad. På tisdagskvällen avtackades hon och Stig Christensson som också lämnar uppdraget som förtroendevald efter flera år.  Det var redan 1970 som Valborg Delvret kom in i kyrkofullmäktige och kyrkoråd och hon har också varit ett nav även för övrig verksamhet i Herrestad.  Hon var under många år en profil som anställd på församlingsexpeditionen och har ett långt förflutet som kyrkvärd. De båda fick blommor och applåder.
Ett 50-tal ur kyrkans olika grupper av  frivilliga satte sig till bords för en välsmakande måltid och det var vid detta tillfälle som de båda veteranerna avtackades.  Antalet frivilliga är mycket stort i församalingen och verksamheterna sträcker sig över ett brett fält från besöksgrupper, arbetskrets, kaffekokare,  internationell grupp, kyrkvärdar, förtroendevalda, körer och många andra.  Antalet sångare i de olika körerna är imponerande stort och uppgår till över hundratalet.
Den  här träffen är tradition sedan många år och är ett tack till alla som gjort frivilliga insatser  under året och en upptakt till ett nytt år. Lite tävlingar ingick också i kvällens övningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar