tisdag 10 december 2013

Tydligt vargbeslut - men vad säger jägarna i Bohuslän?
Jägareförbundet i Värmland har under lång tid legat i framkant när det gäller synpunkter på vilt och jakt. Nu kommer man direkt med ett pressmeddelande. Inte Bohuislän precis men vargarna finns ju här också och ämnet är i hög grad aktuellt.
Vore välkommet att höra vad jägarorganisationerna och jägarna i Bohuslän/Dal tycker. Än så länge tyst.


==================
Pressmeddelande från Jägareförbundet Värmland

 

Jägareförbundet Värmland välkomnar riksdagens beslut om stora rovdjur.

 

– Äntligen ett tydligt beslut om att koncentrationerna av varg i Värmland ska minska.

Det är också bra att det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, varit tydliga med att de stöder regeringen i den delen. Det betyder att det finns en överväldigande politisk majoritet för färre vargar i Värmland, säger Lennart Johannesson, ordförande för Jägarförbundet Värmland.

 

Riksdagen har en gång för alla lagt fast hur många rovdjur vi måste ha för att uppfylla våra internationella åtaganden. Riksdagens beslut ger även länen ett större självbestämmande över rovdjursförvaltningen. Nu är det upp till länen att inom de ramar som riksdagen lagt fast, ta beslut om hur många vargar, lodjur och björnar som är lämpligt, bl.a. för Värmland.

 

– Nu får vi möjlighet att anpassa lodjursstammen till rådjurstammen. Vi kommer givetvis också att verka för att minska antalet vargar i länet, men vi får räkna med att det sker succesivt. Björnstammen däremot kan t o m tillåtas öka i länet. Jag tror att det finns en stor uppslutning kring dessa generella mål i länet, även om vi kanske inte kan nå full konsensus bland alla intressen, fortsätter Lennart Johannesson.

 

Frågan om det blir licensjakt på varg i vinter eller inte behandlas inte i den proposition som ligger till grund för dagens riksdagsbeslut. Beslut om licensjakt på varg kommer på sikt att tas av länsstyrelserna, men beslut om vinterns jakt kommer troligen att tas av Naturvårdsverket. Här hade vi hoppats på en snabbare övergång till regional förvaltning enl. riksdagsbesluten 2009 och 2013.

 

– Jag hoppas att tonläget i debatten nu lägger sig och att alla accepterar det demokratiskt fattade besluten. Både att det skall finnas stora rovdjur i Sverige, i rimlig mängd, och framför allt att alla förstår att största möjliga hänsyn ska tas till de människor som faktiskt skall leva med dem i sin vardag, avslutar Lennart Johannesson.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar