lördag 14 december 2013

Söders Oldboys stora julfest

Söders Oldboys stora julfest

                

Bildtext: Sittande fr v  Hans Ryberg, Andes Friberg, Karl-Eric Magnusson. Stående fr v Carl Cullberg, Gösta Nilsson, Gunnar Häggren, Krister Nilsson, Bertil Olofsson,  Lennart Hansson, Sten Agnholm, Einar Edkvist,  Sterner Bandhede, Ragnar Grahn, Lars Andreasson, Bertil Evaldsson, Carl Oscar Olsson, Lars Ölander och Karl Erik Brandt.  
 
Den kända gymnastikgruppen Söders Oldboys i Uddevalla har haft sin sedvanliga och högtidliga avslutning på Officersmässens fina lokaler.  Medlemmarna bjöds till bords där julens läckerheter i form av Janssons frestelse och Anders Fribergs specialtillverkade prinskorvar. Bertil Olofsson stod som vanligt som värd för denna festmåltid.  Gästerna underhöll varandra med visor som passade till serverade drycker och eftersom flera i gymnastikgruppen också är framstående sångare i olika körer i Uddevalla så blev det givetvis en kraftfull och härlig sång. både gamla kända sånger och nya som bland andra Einar Edqvist och Hans Ryberg står bakom. Dragspelet sköttes som vanligt av Lars Linsten och ett uppskattat inslag var framträdande av Ragnar Grahn som tagit med sig det hundraåriga gamla dragspelet som han hanterade förnämligt. Han kunde också berätta dess historia på ett levande sätt.
Dagens föredrag hölls av Lennart Hansson som berättade om hur hans karriär som fallskärmshoppare började och stannade av. Lyssnarna gladdes åt att han i mogen ålder kunde se tillbaka på dessa äventyr och fortfarande med liv och hälsa i behåll.
Under årsmötesförhandlingarna fick deltagarna av sekreteraren Sten Agnholm  höra sanningen om sitt deltagande under året med stor variation från noll gånger till praktiskt taget samtliga. Jubilarer under året uppmärksammades i sedvanlig ordning och Sten  Agnholm fick en särskild applåd för allt jobb med städning före varje övning. Hur skolungdomarna kan lämna så mycket sand på golvet efter sig saknar förståelse.
Under året har flera nya gymnaster tillkommit och samtliga har visat starkt ökad rörlighet efter den hårda träning de utsatts för.
Gamla styrelsen omvaldes och alla ser nu fram emot ett nytt gymnastikår.
På bilden ovan  är idel kända uddevallaansikten men Owe P. Petersson som tog bilden saknas. Givetvis ska den mångårige ordföranden Owe (näst längst till höger)  vara med så här är en ny bild med.


Ragnar Grahn är en mästare på att hantera sitt hundra år gamla dragspel. Applåder i stor mängd visade publikens uppskattning.
När Anders Friberg satte sig vid flygeln höjdes stämningen ytterligare och få visste att han hade talanger av denna dignitet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar