tisdag 10 december 2013

Plånbokstips inför nyår


Passa på innan nyår – tusenlappar att tjäna

 

Dagarna går fort och innan nyårsklockorna ringer måste du ha gjort alla transaktioner som sänker din skatt. Inga stora nyheter  i år men de gamla duger gott för att det ska bli mer kvar i plånboken. Här några tips.

 

Pensionspremie

För att få avdrag för privat pensionssparande ska du ha betalat premien före årsskiftet. Högsta belopp 12 000 kr. Inte fel att tänka sig för innan man betalar till privat pension. Förr ett bra tips att sänka sin skatt nu och få ut pengarna med lägre skatt som pensionär. Men nu när vi har jobbskatteavdrag som man missar är ofta inte rådet särskilt bra.

Kvittning

 Kvitta vinst och förlust i aktiesparande hör till de grundläggande råden. Har du sålt med vinst så passa på att sälja förlustaktier för att kvitta. Du kan köpa tillbaka aktierna om du vill ha dem kvar och du kan göra en affär inom familjen eller bekantskapskretsen.  Tillverka en egen köpnota och gör affär till marknadspris.  Vill du ge bort aktier i gåva som be banken registrera ägarbytet och då gäller det att hålla reda på köpnotorna.  Gåvogivaren övertar nämligen anskaffningspriset (omkostnadsbeloppet). Du kan också utnyttja gåvomöjligheten för att hjälpa någon i din närhet att utnyttja sina förluster eller vinster.  Se till att gåvan verkligen överförs till mottagaren  och finns på dennes konto eller depå

Har du större förluster än vinster kan du också kvitta genom att sälja vinstaktier, ta fram gamla uppskov på aktievinster, återföra gamla bostadsuppskov, sälja teckningsrätter istället för att delta i nyemission eller utfärda långa optioner.

Räntor

Underskott av kapital ger skattereduktion med 30 procent upp till 100 000 kronor, därefter får bara 70 procent av underskottet användas för skattereduktion. Alltså 30 procent av 70 procent vilket ger 21 procents avdrag istället för 30. Detta är ett avdrag som förutsätter att det finns vinst att dra från. Den som inte har vinster får bara dra 70 procent av förlusten.   I praktiken blir det alltså 21 procents avdrag. För avdrag över 100 000 kr blir det i praktiken bara 14,7 procents avdrag med samma matematik.

Vinster på bostadsförsäljning är skatteuttaget 22 procent. Av en förlust är endast 50 procent avdragsgill  vilket betyder att 15 procent av förlusten får tillgodoräknas netto.  Vill man skjuta upp beskattningen får man betala en årlig ränta på 0,5 procent årligen på uppskovsbeloppet. Vill man återföra uppskovsbelopp så är minsta belopp 20 000 kr. Det återförda beloppet kan kvittas mot kapitalförluster.

Rut och Rot

Rut och rotavdrag innebär ju att man kan få upp till 50 000 kr i skattereduktion men observera att man aldrig kan få större avdrag än slutliga skatten.  Det innebär i praktiken att den som vill utnyttja beloppet helt bör ha en årsinkomst på 300 000 kr utan särskilda avdrag. Eller 25 000 kr i månaden.  Detta betyder också att de många som ligger under denna inkomst, t ex garantipensionärer inte kan fullt utnyttja dessa förmånliga avdrag.

Uthyrning av bostad

Den småföretagare som köper båt eller fritidshus på företaget även om dessa inte används i företagets verksamhet i syfte att låta anställda använda egendom under semester bör se upp. Här finns en fälla. Se till att uthyrningen täcker hela året. Risken är annars stor att företagsledaren beskattas för den tid som båten eller huset inte används av denne.  På något vis måste företagsledaren visa att denne inte kan  disponera egendomen, t ex genom att lämna över till en uthyrningsfirma.

Har du hyrt ut bostaden under året kan det bli ett klipp. Du får ett schablonavdrag på 40 000 kronor vid uthyrning. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 procent av hyresintäkten, utöver schablonavdraget på 40 000 kronor. Det innebär att om du får intäkter under 50 000 kronor från uthyrningen, behöver du inte betala skatt för det.

Den generöse arbetsgivaren kanske bjuder på mat om du jobbar övertid. Tänk på att detta är att betrakta som skattepliktig kostförmån och värdet uppgår till 80 kr per lunch eller middag.

 

 

Förmån och fri motion och friskvård är vanligt. Men se till att alla – även deltidsanställda – får del av denna förmån om den ska vara skattefri.

Den som reser utomlands får kanske erfara att frukost inte ingår i hotellövernattningen. Om arbetsgivaren då kompenserar detta genom att både betala traktamente och ersättning för frukost så blir det dubbelbeskattning. Kostförmån 40 kr. Kanske bättre att betala frukosten själv.

Gåvor

Det har blivit vanligt att ge gåvor med skattereduktion. Mottagaren ska vara godkänd och givaren ska ha fyllt 18 år. Mottagaren ska lämna kontrolluppgift  men det kräver att denne är känd och har lämnat personnummer.  Men även den som inte lämnat personnummer och inte fått kontrolluppgift kan själv begära reduktion. Även dödsbon kan få skattereduktion.
(Publicerad i Uddevalla-Posten tisdag)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar