måndag 23 december 2013

Nya krav på att avskaffa regionen Västra Götaland


Debatten går nu hög om Västra Götalandsregionen. Inget folkligt stöd, ingen känner politikerna eller politiken och de enda som är nöjda är regionpolitikerna som har försörjning resten av livet.
En av de flitigaste debattörerna är överläkaren Thomas Ericson som under lång tid sett hur sjukvården monterats ner och fungerar. Så här skriver han:


En region som har svårt att vinna stöd

Så skriver Peter Götell i Bohusläningen den 19 december. I ledaren kommenteras den nyligen publicerade SOM undersökningen "En region för alla" från Göteborgs universitet. I undersökningen redovisas en rad för Västra Götaland besvärande fakta om befolkningens förtroende för regionen, och om förtroendet för våra regionpolitiker. Förtroendet har inte förbättrats jämfört med vid regionstarten för 15 år sedan

Kunskapen om de mest kända politiker vilket SOM undersökningen också har studerat är genomgående mycket låg bland väljarna. För den lilla andel av befolkningen som känner till politikerna är popularitetssiffrorna låga vilket framgår av direktcitat från boken:

Något annat än en dyster slutsats går inte att dra – regionpolitiker med för det

mesta svaga popularitetssiffror blir inte mer uppskattade vartefter de företräder

folket – varken bland alla medborgare eller bland det egna partiets sympatisörer.

I Götells ledare dras egentligen inga slutsatser av det 15 åriga experimentet med Sveriges näst största region. Regionen har beskattningsrätt och skattebetalarna får stå för 45 miljarder kronor per år som till stor del skall bekosta vår sjukvård men även till exempel Film i Väst i Trollhättan (cirka 75 mill kr. per år).

I en aktuell undersökning om Väntetider på akuten från Socialstyrelsen intar Västra Götalands sjukhusakuter placeringar i eller nära botten. I många andra avseende finns mycket att klaga på när det gäller kvalitet och väntetider på våra sjukhus, t.ex. omhändertagande av cancersjukdomar vilket för någon vecka sedan föranledde en tung protestskrivelse från fyrtio specialister på onkologi i Västra Götaland.

Den politiska organisationen VGR kostar pengar. Själva partistödet till landstingspartierna i VGR uppgår till 41 mill. kronor per år. Trots det massiva ekonomiska stödet har partierna inte lyckats ge väljarna information om vad de vill och vilka de är. Utöver partistödet tillkommer dessutom kostnader för alla heltidsanställda regionråd och det stora antalet politiker i regionfullmäktige och alla andra politiska församlingar. Dessa pengar behövs givetvis bättre till fler händer i vården och fler vårdplatser på våra sjukhus.

En naturlig slutsats av den rykande färska SOM undersökningen är att vi klarar oss bra utan regioner och landsting. Den politiska landstingsorganisationen har överlevt sig själv. Medborgarnas dom efter 15 år är kristallklar. Regionen har inte tillfört något positivt. De gamla landstingen är ineffektiva, föråldrade, revirhävdande och dubbelarbetande. Ett naturligt steg är att förstatliga sjukhusen och avskaffa landstingen, landstingsvalen och de okända landstingspolitikerna.
Och Roger Johansson är mycket flitig på Facebook med vassa inlägg. Senaste sätter fokus på regionen som han dömer ut. Alla läser ju inte Facebook så måndagens inlägg återges här. Så här skriver han:_


 "De femton (?) regionråden i Västra Götalandsregionen är okända för väljarna. Endast drygt var tionde medborgare känner till något regionråd., trots att det är förhållandevis gott om dem.

Huruvida detta är ett problem diskuteras. Fördelen med anonymiteten är ju uppenbar, inte minst för regionråden själva. De löper mindre risk att ställas till svars för sina åtgärder och kan röra sig fritt utan att riskera diskussion med kritiska medborgare.

Än en gång bekräftas att bildandet av Västra Götalandsregionen saknar folklig förankring. Ingen pr-kampanj kan ändra på det förhållandet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar