måndag 2 december 2013

Centerns bottenförslag

Minska eller ta bort ränteavdragen!

Hur kan Centern som ligger så risigt till i opinionsundersökningarna förena sig med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i kravet på att minska eller ta bort ränteavdraget för bostadslåneräntor? Många och särskilt yngre familjer har ansträngt sig till yttersta för att skrapa ihop pengar till en insats för en bostad, gjort kalkyler tillsammans med sina banker och kommit fram till att man med nöd och näppe ska kunna klara de höga bostadsutgifterna. Nu rycks hela deras budget i spillror och de får kanske gå ifrån sina bostäder som genom sprucken bostadsbubbla dessutom sjunkit kraftigt i pris. Finns det någon större smäll man kan ge hårt trängda medborgare än bryta mot gamla hedersregler att inte ändra på förutsättningarna för en planering som gäller hela livet. Även boende på landet drabbas hårt.
Moderaterna och Socialdemokraterna har med kraft hävdat att man inte ska ända på dessa regler och försätta medborgare med begränsade resurser i ett hopplöst läge.  Åtminstone bör man klargöra att dessa nya regler i så fall skulle gälla nya låntagare.
Baksidan av detta centerförslag är givetvis att skatten på kapital sänks och att  den som har stora kapitalavkastningar tjänar ännu mera. Ta från de svaga och ge till dom rika.
Om man är orolig för bolåneutvecklingen så finns bättre sätt att komma åt denna.
Partier som vinglar i så här viktiga frågor ska inte ha min röst.

============
Finansminister Anders Borg tog omedelbart avstånd från centerns förslag under måndagseftermiddagen. Så här skriver Dagens Industri idag tisdag:


Oklokt i dagens läge är finansministerns bedömning.

Centern öppnade på måndagen för att minska ränteavdragen.

Vi är positiva till att minska ränteavdragen. Centern vill främja en sparandelinje. Generösa ränteavdrag är att göra tvärt om”, sa den bostadspolitiska talespersonen Ola Johansson till di.se på måndagsmorgonen.

Redan på eftermiddagen sköts förslaget ned av finansminister Anders Borg.

”Man ska vara väldigt försiktig med att strama åt för hushållen när det är de som ska dra ekonomin de närmaste åren”, sa finansministern till journalister i samband med ett seminarium på SNS.

Anders Borg lyfter fram Danmark och framför allt Nederländerna som exempel på att åtstramningar inom bostadssektorn i fel läge kan ge kraftigt negativa effekter på den ekonomiska tillväxten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar