onsdag 6 november 2013

Ljungskilebo basar för ny Lutherhjälpsorganisation


Nordiska Lutherhjälpen - ny organisation som vill ta vara på det gamla
Ljungskilebon Carl-Henrik Karlsson ligger bakom en ny nordisk hjälporganisation. Han tog initiativet att starta den nya organisationen som nu växer snabbt.

Lutherhjälpen gick för några år sedan samman med Svenska kyrkans mission och bytte namn till Hela världen. Sedan en tid används namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Men alla har inte samma förtroende för det nya. En del tycker det har blivit en så stor apparat och att det kan kännas svåröverskådligt. En del är också frågande till om inte Kristusbekännelsen har kommit i skymundan i den nya organisationen. Det finns idag ett flertal mindre organisationer som driver barnhem etc., men det har inte funnits någon samlande organisation som även omfattar katastrofarbete. Inte förrän Nordiska Lutherhjälpen såg dagens ljus.

Såg behovet

Initiativtagaren till Nordiska Lutherhjälpen, tillika ordförande, är församlingspedagog Carl-Henrik Karlsson från Ljungskile. Anledningen var att han såg behovet av samlande biståndsorganisation sedan Lutherhjälpen lagts ned. En organisation som kunde förmedla bistånd genom erkända lokala projekt. Men som samtidigt räcker evangeliets gåva till den som önskar ta emot, oavsett religiös tro, kön eller ursprung - alla är lika mycket värda, alla är skapade till Guds avbild. Carl-Henrik menar att man vill se till hela människan - kropp, själ och ande.

Sålde fågelholkar

Själv minns Carl-Henrik Lutherhjälpsauktionerna i Svenneby i norra Bohuslän där han växte upp. Man sålde fågelholkar, fastlagsris och mycket annat. Och det blev mycket pengar. Pengar som gick till de som behövde dem bäst. Även om det inte blev så, funderade familjen en gång på att låta sin gamla SAAB 96 gå på auktionen. Han minns auktionerna som folkliga, fyllda med glädje, saft och kakor. Och man gjorde något gott tillsammans.

Rio och Tanzania


Nordiska Lutherhjälpen grundades i slutet av 2011. Idag stöttar man utsatta kvinnor i Rio, genom ett mödrahem som Stefan Martinsson leder, gatubarn i Tanzania som får både hem och utbildning, samt en hantverksskola i ett annat område i Tanzania som utgår från hjälp till självhjälp. Det sistnämnda är ett projekt som leds av kyrkoherden i Hunnebostrand Per-Olof Olsson. Utöver detta arbetar man även med katastrofbistånd genom ett lutherskt amerikanskt katastrofarbete med mångårig erfarenhet.
-Jag är tacksam för det gensvar som organisationen fått, säger  Carl-Henrik Karlsson. Organisationen har redan givare från norr till söder, även om Bohuslän är väl representerat.
- Och pengarna går verkligen fram, framhåller Carl-Henrik. Men mest tacksam är han över att det nu finns en biståndsorganisation som med glädje bekänner sig till Kristus och med sina två händer förmedlar vårt dagliga bröd med ena handen, och livets bröd med den andra.

Fakta om Nordiska Lutherhjälpen

Grundades 2011.

Organisationen har styrelse och stadgar. Medlemskap kostar 100 kr.

Webbsida: nordiclutheraid.org

Motto: Bistånd utifrån kallelsen i evangeliet

Plusgiro: 62 86 94-2
Bankgiro: 832-3354


Logotype: "Utifrån kallelsen i evangeliet vill vi med våra två händer förmedla bistånd och livets bröd till vår värld. Med korset i centrum omsluts världen av Faderns händer som vi lägger våra händer i. Tillsammans bildar de ett bröd - en oblat. (Joh 6:51)"

_____________________________________________

 Den som vill veta mer kan kontakta:

Carl-Henrik Karlsson

Skafteröd 601

459 91 Ljungskile

Tel 0760-390084

 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar