söndag 24 november 2013

Granska kommunledningen i Uddevalla!

I kommunledningen i Uddevalla har en längre tid ingått en person som tillåtits hantera sitt uppdrag på ett upprörande sätt. Hur har detta kunnat ske utan att någon slagit larm. Räkningarna för mobilsamtal har varit alldeles för höga.  Hur har det kunnat gå flera år utan att man bytt abonnemang eller på annat sätt påtalat för vederbörande att samtalen blivit för dyra. Vem har attesterat räkningarna. Eller betalas de via autogiro utan att någon kollar?  El-Naggar har förmodligen  fått en mobiltelefon och förutsatt att experterna upphandlat ett billigt abonnemang Är det då hans uppgift att ge sig in i granskning av hur hans arbetsverktyg inhandlats?  Skulle han uppsöka inköpskontoret för att kolla att den dator han använder har anskaffats till lägsta pris och har pennorna köpts på rea.
En politiker ska syssla med politik, ha visioner för framtiden och hitta metoder att förverkliga dem.
Jag har besökt många turistmässor under årens lopp och den ende politiker som väckt uppmärksamhet för sina goda ideer i dessa sammanhang har varit El-Naggar. Han har rest till mellanöstern på en turistkonferens. Resan har gjorts efter godkännande av ansvariga inom Uddevalla kommun. Med på resan var en av landets absolut främsta turistexperter, uddevallabon Nils Carlsson, vilket borgar för att det var en konferens där Uddevalla hade anledning vara med. El-Naggar har turism på sin lott och det finns knappast någon i Uddevallas kommunledning som kommer i närheten av de kontakter som han har i denna del av världen. 
Jag försvarar givetvis inte hans tilltag att ta reda på till vem en anställd ringer till och dessutom reda ut dennes politiska hemvist.  Om han gjort det på någons uppdrag och om det finns koppling till turbulensen i Lysekil är det allvarligt.  Men när en politiker eller tjänstman ska krossas får misstagen orimliga proportioner.  Om flera års goda insatser i kommunen sägs inte ett ord. Jag hade gärna sett en kompletterande bild av El-Naggar.  Hittills har han bara  beskrivits som en brottsling som omedelbart bör packa ihop och avgå.
Jag känner inte El-Naggar, därför vill jag gärna veta vad han uträttat under sin tid som kommunalråd. Och jag vill också gärna veta vad övriga kommunalråd uträttat. Har den som inte hamnat i massmedias fokus uträttat stordåd.  Vad har t ex Ingemar Samuelsson gjort under sin tid i kommunledningen? Har jag missat dessa stora insatser?
En av dem som jobbat nära El-Naggar är Magnus Jacobsson och denne har haft modet att lyfta fram de positiva sidorna hos sin kollega när stormen viner.  Övriga tiger.
Bohusläningen bör därför granska kommunledningen bättre. Inte bara haka på ett tips från någon läsare och sedan köra detta i botten för att knäcka politikern. Det finns fler spår.
Jag vill veta hur upphandling går till, hur revisorerna jobbar och annat som är oklart när miljonerna rullar.  
För några decennier sedan hade vi ett enda kommunalråd i Uddevalla. Nu har vi en handfull. Vad kostar denna byråkrati? Det är inte bara byte av beteckning från nämndordförande till kommunalråd.  Vad har de uträttat? Kanske finns några lik i garderoben även hos dessa.
Sitter någon på två stolar?  Både styrelseledamot i bolaget och kund i detsamma. Ett en styrelseledamot i Volvo skulle köra omkring i en BMW är närmast otänkbart.
Energichefen Roger Johansson f d moderat har utmärkta inlägg på Facebook och här återger jag ett:
 "Styrelseledamöter i kommunala bolag som också är kunder i bolaget? Skumt? Korruption? Ja, enligt Bohusläningen, som dock inte förklarat hur styrelseledamöter i Uddevalla Energi ska bete sig för att undvika att använda elnätet.

Den för turismfrågor i Uddevalla ansvarige politikern deltar i en turismmässa i Dubai efter beslut i kommunledningen. Skumt? Korruption? Ja, enligt Bohusläningen och den kommunledning, som beslutat om resan.

Politik är uppenbarligen det omöjigas konst."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar