söndag 22 september 2013

Vanskötta gravar

 
Har besökt ett antal kyrkogårdar i Bohuslän och noterar att det inte ser bra ut överallt. En hel del välskötta gravar och många mycket fina och välskötta kyrkogårdar. Men så finns det också nästan på varje äldre kyrkogård vanskötta gravar och nedlagda stenar. De senare som en följd av den tragiska olycka som krävde ett barns liv. Men att stenarna ska ligga nere år efter år är ingen vacker syn. Inte heller när graven har till synes legat orörd i år efter år. Visserligen efterlyser kyrkogårdsförvaltningen i regel gravrättsinnehavaren men inget händer. Det är tragiskt att se dessa vanskötta gravar nära intill de välskötta som anhöriga vårdar ömt. När det gäller nedlagda stenar borde finnas en tidsgräns. Antingen ålägga gravrättsinnehavaren att sätta upp stenen efter alla konstens regler eller också helt enkelt ta bort stenarna helt och hållet.
Den här bilden är från en av de riktigt illa skötta gravarna på en bohuslänsk kyrkogård.

 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar