torsdag 5 september 2013

Nu väntar räntehöjningar - så här bör du agera


Trots positiva tecken på en ekonomisk återhämtning i omvärlden lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på 1,0 procent och låter även räntebanan vara oförändrad. Swedbank däremot förutspår tidigare höjningar. Institutet för Privatekonomi ger rådet att planera för högre räntekostnader. Dessutom kan uppåtgående ränta ge tillfälle att binda sina bolån.Dagens beslut var väntat, menar analytikerna på Institutet för privatekonomi.  Den rörliga boräntan ligger kvar på en mycket låg nivå, vilket naturligtvis gynnar bolåntagare. Baksidan av myntet är en fortsatt svag tillväxt och en relativt hög arbetslöshet. Konjunkturutsikterna har däremot ljusnat den senaste tiden och regeringens förslag på tillskott till hushållen nästa år kan stärka konsumtionen och tillväxten. I Swedbanks ränteprognos tidigare- läggs därför nästa höjning till april nästa år. Riksbanken tror på en första höjning först mot slutet av

2014. Men efter första höjningen spår båda prognoserna fortsatta höjningar. Enligt Riksbanken kommer reporäntan att nå 2,75 procent under 2016 då den rörliga boräntan, allt annat lika, kan stiga till närmare 4,70 procent.

Ett rörligt bolån på två miljoner kan om tre år bli drygt 2.000 kronor dyrare per månad efter fullt ränteavdrag, eller 24.500 kronor dyrare per år, säger Erika Pahne, ekonom på Institutet för Privatekonomi.
Om rörlig ränta alltid lönar sig
En allmän uppfattning är att det alltid lönar sig med rörlig ränta vilken skulle grundas på historiskt utfall. Sett 15 år tillbaka har det mycket riktigt varit så, med undantag av några tillfällen. Förklaringen är att Riksbanken sedan mitten av 90-talet har som penningpolitiskt mål att styra räntan så att inflationen hålls låg och stabil. Eftersom inflationen varit låg under hela den här perioden har reporäntan tryckts nedåt och den rörliga boräntan varit fallande till en rekordlåg nivå. Då utrymmet för ett fortsätt fall är begränsat kan historien inte säga särskilt mycket om framtiden. Dessutom glömmer man bort att historien med fallande räntor inte är särskilt lång utan bara sträcker sig knappt två decennier tillbaka.

Det kan löna sig med att ha rörlig ränta, men med dagens förutsättningar; relativt låga bundna räntor och en rörlig ränta som så småningom är på väg upp, finns förutsättningar för att en bunden ränta kan bli bättre än den rörliga sett över hela bindningstiden, menar Erika Pahne.Tyvärr finns inga garantier för att ränteprognoserna stämmer. Därför är rådet att välja bindningstid utifrån prognoserna, din egen framtidstro, ekonomiska situation, trygghetsbehov, eventuella flyttplaner och storlek på lånet. Valet har störst betydelse för hushåll med stora lån och för dem med små marginaler.
Vad olika bindningstider kan innebära utifrån dagens ränteprognoser
  Rörlig/ tremånadersränta: Med oförändrad reporänta beräknas den rörliga boräntan ligga på en fortsatt låg nivå under ytterligare ett halvår upp till ett år framöver, för att sedan börja stiga.
  Kort bindningstid: Ettårsräntan är nu på ungefär samma nivå som tremånadersräntan. Två- årsräntan är något högre. Utifrån en tro på dagens prognoser om stigande rörlig ränta kan man troligen säkra en tvåårig bindning med en viss vinst. Men att binda om sitt lån vid 
bindningstidens slut kan däremot bli sämre eftersom de bundna räntorna förmodas stiga en hel del det närmaste året.
  Längre bindningstid: De långa bundna räntorna har höjts under sommaren. Även om lägstanivåerna för att binda nu verkar vara överspelade borde det vara ett bra tillfälle att binda på längre tid. Femårsräntan är fortfarande nere på lägstanivåer sett 20 år tillbaka. Visserligen är den närmare 0,80 procentenheter dyrare än en rörlig tremånadersränta idag, men vid halvårsskiftet 2015 beräknas den rörliga boräntan ha stigit och vara uppe i nivå med dagens femåriga räntesats. Stiger tremånadersräntan sedan enligt både Riksbankens och Swedbanks prognoser, kan en längre bindning vara ett lönsamt alternativ.
Enligt Swedbanks ränteprognos väntas de bundna räntorna att stiga relativt brant det närmaste året. Det kan i så fall vara läge att binda under det närmaste kvartalet, men inte på längre tid än hushållet planerar att bo kvar. Med dagens regler kan det nämligen bli kostsamt att lösa lånet i förtid.

 
 
   
  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar